Subsi­die­fraude door veeboeren:


Partij voor de Dieren wil betere controle in het veld

30 oktober 2018

De Partij voor de Dieren-fractie heeft Gedeputeerde Staten (GS) om opheldering gevraagd over de invallen bij Brabantse veeboeren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vermoedt dat er fraude wordt gepleegd met subsidie om intensieve veehouderijen te verplaatsen uit kwetsbare gebieden. Volgens de Partij voor de Dieren ontbreekt het al langer aan controle na subsidieverlening.

Statenlid Marco van der Wel wil van GS weten om welke bedragen het gaat en hoe de provincie het geld terug gaat halen. Ook vraagt de partij of de provincie alle uitgekeerde subsidie van de regeling nog eens extra onder de loep gaat nemen. “Er moet beter gekeken worden of het uitgekeerde geld ook echt wordt besteed aan waar het voor bedoeld is”, aldus Van der Wel.

Volgens Van der Wel ligt subsidiefraude voor de hand, omdat na het maken van de afspraken en het uitkeren van de subsidie vaak niet meer naar het resultaat wordt gekeken: “We weten dat er bij compensatie van natuur door gemeentes ook vaak niet wordt gedaan wat is afgesproken. Het zijn bekende patronen van overheden en die moeten worden doorbroken. Controle in het veld is net zo belangrijk als controle op papier. Zeker als het om zulke grote bedragen gaat.”