Dieren in het wild


De Partij voor de Dieren vindt dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten. Het doden van dieren in het wild is alleen acceptabel wanneer er dringende redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat het dier lijdt of omdat het dier gevaarlijk of voor de volksgezondheid bedreigend is en doden de enige effectieve weg is. De uitvoering moet in handen komen van professionals in dienst van de overheid, en niet langer van jagers. De Partij voor de Dieren wil een verbod op het doden van in het wild levende dieren door hobbyisten.

Tot nu toe wordt in Nederland voor het plezier gejaagd op wilde dieren, vaak onder het mom van populatiebeheer. Jaarlijks worden er twee miljoen dieren doodgeschoten en eenzelfde hoeveelheid aangeschoten, door ongeveer 28.000 jagers. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden wreed verstoord en groepshiërarchie en populatiedynamiek worden letterlijk aan flarden geschoten. Ondanks het feit dat slechts 3% van de Nederlanders plezier of hobby een acceptabele reden vindt voor de jacht, en 72% van de bevolking vindt dat jagen als hobby verboden zou moeten worden, krijgen jagers alle medewerking van de overheid om hun hobby te blijven beoefenen.

Wettelijk gezien mag pas tot het doden van dieren in het wild worden overgegaan wanneer sprake is van belangrijke schade aan landbouwgewassen of vee, of wanneer de openbare veiligheid of volksgezondheid wordt bedreigd – en dan nog alleen wanneer er geen andere bevredigendere oplossing is dan de jacht.
De praktijk is heel anders: ontheffingen voor afschot worden routinematig verleend en het plezier van de jager staat centraal. Twee miljoen zoogdieren en vogels zijn daar ieder jaar het slachtoffer van. Zolang het doden van wilde dieren niet overgelaten wordt aan overheidsprofessionals, wil de Partij voor de Dieren dat afschotvergunningen alleen door de landelijke overheid afgegeven worden, zodat er ook op landelijk niveau beroep en bezwaar mogelijk is.

Bovenal wil de Partij voor de Dieren inzetten op preventieve maatregelen. Door het aanbrengen van wildrasters en het instellen van omheinde leefgebieden kunnen wildaanrijdingen en gewasschade voorkomen worden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Jachtstop om Afri­kaanse Varkenspest te bedwingen

De Partij voor de Dieren vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten om de jacht op Wilde zwijnen onmiddellijk te staken om de kans op een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest zo klein mogelijk te houden. De dodelijke ziekte heeft België bereikt, dus het risico voor Nederland is hoog. Op 13 september 2018 zijn er in België dode Wilde zwijnen gevonden die waren besmet met Afrikaanse Vark...

Vragen Nieuws