Tech­nische vervolg­vragen over een grote mest­ver­­gis­­tings- en -verwer­­kings­in­stal­latie in Tilburg


Indiendatum: 30 aug. 2021

Hartelijk dank voor de beantwoording van onze technische vragen over de geplande mestvergistings- en verwerkingsinstallatie in Tilburg. Uw beantwoording heeft bij ons geleid tot de volgende technische vervolgvragen.

1. In de vergunning met datum 4 april 2018, waar u aan refereert in uw beantwoording van vraag 2, wordt een Natuurbeschermingswetvergunning genoemd die is verleend op 10 mei 2016 (de uitgangssituatie). Mogen wij deze vergunning ontvangen?

2. In de omgevingsvergunning met datum 14 oktober 2014, waar u aan refereert in uw beantwoording van vraag 2, wordt een separate aanvraag voor een Natuurbeschermingswetvergunning door het bedrijf genoemd. Mogen wij deze vergunning ontvangen?

3. Zijn er tijdens de procedures rondom bovenstaande en de eerder in uw beantwoording genoemde vergunningen, zienswijzen, bezwaren of beroepen behandeld? Indien ja, mogen wij deze ontvangen?