Tech­nische (vervolg)vragen over het opzetten van een uitvoe­rings­agenda eiwit­tran­sitie op basis van het Beleids­kader Landbouw en Voedsel 2030


Indiendatum: 10 jan. 2022

In november 2021 zijn onze technische vragen over het Ontwerp Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 beantwoord. Naar aanleiding van een antwoord hebben wij een aantal vervolgvragen.

Uit de beantwoording van vraag 23 halen we dat er weliswaar een uitvoeringsagenda (UA) Eiwittransitie komt, maar dat deze onderdeel wordt van de UA Landbouw en Voedsel (UA L&V), en het dus niet een zelfstandig UA wordt, zoals de UA Mest.

Dit verbaast ons, omdat eiwittransitie tot nu te een gezamenlijk onderwerp van landbouw en van circulaire economie was.

1. Betekent dat dat er straks géén sprake is van een gezamenlijke UA, samen met circulaire economie, als de UA helemaal onderdeel is van de UA L&V? M.a.w., gaat de UA Eiwittransitie alleen binnen het programma Landbouw en Voedsel vallen, en niet ook binnen (circulaire) Economie?

2. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: houdt de afdeling circulaire economie zich straks niet meer bezig met de eiwittransitie, of nog wel, maar minder in samenwerking met landbouw?

3. Wat is concreet het verschil tussen een uitvoeringsagenda en een uitvoeringsprogramma (beide worden in het Ontwerp Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 genoemd)?

4. Is het de bedoeling dat er nog meer uitvoeringsagenda’s (en/of -programma’s) onder de Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023 gaan vallen, zoals de UA Eiwittransitie?

Indiendatum: 10 jan. 2022
Antwoorddatum: 14 jan. 2022

In november 2021 zijn onze technische vragen over het Ontwerp Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 beantwoord. Naar aanleiding van een antwoord hebben wij een aantal vervolgvragen.

Uit de beantwoording van vraag 23 halen we dat er weliswaar een uitvoeringsagenda (UA) Eiwittransitie komt, maar dat deze onderdeel wordt van de UA Landbouw en Voedsel (UA L&V), en het dus niet een zelfstandig UA wordt, zoals de UA Mest.

Dit verbaast ons, omdat eiwittransitie tot nu te een gezamenlijk onderwerp van landbouw en van circulaire economie was.

1. Betekent dat dat er straks géén sprake is van een gezamenlijke UA, samen met circulaire economie, als de UA helemaal onderdeel is van de UA L&V? M.a.w., gaat de UA Eiwittransitie alleen binnen het programma Landbouw en Voedsel vallen, en niet ook binnen (circulaire) Economie?


Antwoord:
Nee. Zowel in de Uitvoeringsagenda Circulaire economie, als in de uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel wordt aandacht besteed aan eiwittransitie. Hetgeen in de uitvoeringsagenda Circulaire Economie staat opgenomen over Eiwittransitie (pag 27 en 29) is tot stand gekomen in onderlinge afstemming en samenwerking met medewerkers Circulaire Economie en Landbouw en Voedsel. Deze activiteiten komen dan ook overeen met hetgeen het programma Landbouw en Voedsel voor ogen staat en worden gezamenlijk verder opgepakt en tot uitvoering gebracht.


2. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: houdt de afdeling circulaire economie zich straks niet meer bezig met de eiwittransitie, of nog wel, maar minder in samenwerking met landbouw?


Antwoord:
NVT


3. Wat is concreet het verschil tussen een uitvoeringsagenda en een uitvoeringsprogramma (beide worden in het Ontwerp Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 genoemd)?


Antwoord:
Er is geen verschil. Beleidskaders worden concreet uitgewerkt in uitvoeringsagenda’s. Dit is ook het geval bij Landbouw en Voedsel. Daar waar in het beleidskader wordt gesproken over uitvoeringsprogramma gaat het over de uitvoeringsagenda. Dit zal worden hersteld in de finale versie.


4. Is het de bedoeling dat er nog meer uitvoeringsagenda’s (en/of -programma’s) onder de Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023 gaan vallen, zoals de UA Eiwittransitie?

Antwoord:
Onder het beleidskader Landbouw en Voedsel worden twee uitvoeringsagenda’s opgesteld; uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023 en uitvoeringsagenda Mest.