Tech­nische vragen over het gebruik van voed­sel­rest­stromen door de varkens­in­du­strie


Indiendatum: 11 jan. 2022

Als duurzaamheidsclaim wordt vanuit de varkenssector wel eens aangegeven dat de varkenshouderij de reststromen van de voedselketen ‘omzet’ in vlees, en zo onmisbaar is in de kringlooplandbouw. Zo ook in een artikel over een varkenshouder in Bergen op Zoom.

Wij zouden graag wat meer informatie hebben over de hoeveelheden en de rol van voedselafval in de varkensindustrie, maar ook over andere toepassingsvormen van voedselafval. We hopen dat u ons daar aan kunt helpen. Wij hebben de volgende vragen.

1. Hoeveel ton voedselafval komt er in Nederland jaarlijks ‘beschikbaar’ vanuit de voedselketens?

2. Hoeveel ton voedselafval wordt er jaarlijks aan varkens in Nederland gevoerd, en hoeveel procent van de totaal benodigde hoeveelheid varkensvoer is dat?

3. Hoeveel ton voedselafval wordt er jaarlijks aan andere gehouden diersoorten in Nederland gevoerd, en hoeveel procent van de totaal benodigde hoeveelheid diervoer is dat?

4. Komt het voedselafval in de loop van een jaar gelijkmatig beschikbaar of zijn aanmerkelijke schommelingen per seizoen? M.a.w., kan een varkensbedrijf jaarrond gebruikmaken van voedselafval of moet er regelmatig worden bijgevoerd?

5. Kunt u aangeven op welke wijzen voedselafval allemaal wordt ingezet, dus welke bestemmingen er naast de varkensindustrie zijn, zoals o.a. covergisting? Kunt u daarbij ook aangeven hoe deze bestemmingen qua hoeveelheid zijn verdeeld binnen het totaal?

6. Wat is het energetisch rendement van het vergisten van enkel voedselafval (dus zonder mest) en hoe verhoudt zich dat tot het energetisch rendement van monomestvergisting?

7. In welke mate kan voedselafval gecomposteerd worden, om als groenbemester te kunnen dienen, en zo óók de landbouwkringloop zou kunnen sluiten?

Indiendatum: 11 jan. 2022
Antwoorddatum: 31 jan. 2022

We beschikken eenvoudigweg niet over de antwoorden.
Er is een redelijk uitgebreid extra extern onderzoek voor nodig om dit uit te zoeken.