Tech­nische vraag over vervoers­keuze (inter­na­ti­onale) reizen door de provincie


Indiendatum: 23 mei 2023

Is er beleid (een gedragscode, richtlijnen, o.i.d.) rond (internationale) reizen die Gedeputeerde Staten en provinciemedewerkers maken, met betrekking tot de keuze van vervoersmiddel, met het oog op de duurzaamheid/milieubelasting van de te reizen kilometers? Zo ja, waar kunnen we dat inzien?

Indiendatum: 23 mei 2023
Antwoorddatum: 25 mei 2023

Is er beleid (een gedragscode, richtlijnen, o.i.d.) rond (internationale) reizen die Gedeputeerde Staten en provinciemedewerkers maken, met betrekking tot de keuze van vervoersmiddel, met het oog op de duurzaamheid/milieubelasting van de te reizen kilometers? Zo ja, waar kunnen we dat inzien?

Antwoord:
Voor reizen die Gedeputeerde Staten maken liggen de kaders over de keuzemogelijkheden van het vervoersmiddel vast in landelijke wetgeving, te weten het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor wat betreft onder andere de mogelijkheid om een auto ter beschikking te stellen en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers voor wat betreft de kosten die vergoed worden bij het gebruik van de diverse vervoersmiddelen. In de lokale Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers is enkel nog invulling gegeven aan de mogelijkheid een auto ter beschikking te stellen aan de Commissaris van de Koning en gedeputeerden. Sinds 2022 worden hiervoor elektrische dienstauto’s ingezet. Het vervoer van Gedeputeerde Staten wordt incidenteel aangevuld met externe taxibedrijven die nog niet in alle gevallen elektrisch vervoer aanbieden. Hiermee zijn de door Gedeputeerde Staten afgelegde kilometers grotendeels elektrisch.
Voor provinciemedewerkers is de Regeling vergoeding vervoers- en verblijfkosten van toepassing. Deze regeling wordt op dit moment geactualiseerd, waarbij onderscheid zal worden gemaakt naar binnenlandse en buitenlandse reizen.

Voor internationale dienstreizen hanteren wij de volgende richtlijn:
Vervoersmiddel

Afhankelijk van reisafstand, reisduur, bereikbaarheid van de bestemming, de agenda van de bestuurder en aantal verplaatsingen wordt voor internationale dienstreizen gereisd per trein, per (elektrische) auto, busje of per vliegtuig.
Vliegtuig

Er mag gereisd worden per vliegtuig als de reistijd per trein meer dan 8 uur is of de reistijd per trein meer dan anderhalf keer de reistijd per vliegtuig is. Uiteraard blijft altijd de optie bestaan om de reis alsnog per trein af te leggen.
Uitgangspunt is dat we zoveel als mogelijk een rechtstreekse vlucht proberen te boeken omdat dit duurzamer is. Uitzondering voor een niet-rechtstreekse vlucht is als de kosten hiervan minimaal € 350,00 lager zijn dan het vervoerbewijs voor de rechtstreekse vlucht én de reistijd door de niet-rechtstreekse vlucht met hooguit vier uur toeneemt. Om de prijs van een vliegticket te vergelijken wordt de prijs inclusief CO2 compensatie bekeken.
CO2 compensatie en het door de provincie aangewezen reisbureau

Er wordt voor een buitenlandse dienstreis voor zowel de organisatie van het vervoer als verblijf gebruik van een door de provincie geselecteerd reisbureau.
In de overeenkomst met het reisbureau is opgenomen dat de CO2 voor een vliegreis 100% gecompenseerd wordt middels een gecertificeerde aanbieder.