Tech­nische vragen over 2e Wijzi­gings­ver­or­dening Lucht­ha­ven­be­sluit Seppe


Indiendatum: 1 feb. 2022

In het Statenvoorstel staat onder het kopje ‘Planning’ dat de wijzigingsverordening in werking treedt zodra;
a) de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL) is verleend, en;
b) de aangepaste appendices, met daarin het gebruikte rekenmodel, zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

1. Hoeveel tijd zit er, naar verwachting, tussen het aanvragen van de VVGL en het verlenen van de VVGL?

2. Wanneer worden de appendices, naar verwachting, gepubliceerd in de Staatscourant?

3. In navolging op bovenstaande vragen:
Hoeveel tijd zit er, naar verwachting, tussen het vaststellen van de wijzigingsverordening en het in werking treden van de wijzigingsverordening?

Indiendatum: 1 feb. 2022
Antwoorddatum: 2 feb. 2022

In het Statenvoorstel staat onder het kopje ‘Planning’ dat de wijzigingsverordening in werking treedt zodra;
a) de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL) is verleend, en;
b) de aangepaste appendices, met daarin het gebruikte rekenmodel, zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

1. Hoeveel tijd zit er, naar verwachting, tussen het aanvragen van de VVGL en het verlenen van de VVGL?

Antwoord:
Op basis van eerdere aanvragen van een VVGL voor wijzigingen van luchthavenbesluiten is de ervaring dat de doorlooptijd ongeveer vier maanden is. Met daarbij de aantekening dot dit geen garanties biedt voor deze aanvraag. Belangrijk daarbij is om te melden dat de aanvraag pos kon worden ingediend op het moment dat de wijzigingsverordening door Provinciale Staten is vastgesteld, omdat we geen aanvraag kunnen doen op basis van een ontwerp.


2. Wanneer worden de appendices, naar verwachting, gepubliceerd in de Staatscourant?

Antwoord: We staan over dit onderwerp regelmatig in contact met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zij kunnen ons echter op dit moment nog geen planning geven. De wijziging van de appendices die we nodig hebben voor de Tweede wijzigingsverordening luchthaven Seppe Noord-Brabant worden door het Ministerie meegenomen in een grotere set van wijzigingen van de appendices. De berekeningen daarvoor worden uitgevoerd door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Op deze berekeningen wordt vervolgens een second opinion gevraagd. Uit deze second opinion kwamen een aantal kleine onvolkomenheden waardoor nog niet alle cijfers geschikt zijn voor publicatie.
Bij elk berekeningen van het helikopterprofiel dat wij nodig hebben voor onze wijzigingsverordening was geen sprake van onvolkomenheden. Deze berekeningen zijn daarom nu wel al definitief gevalideerd. Dat betekent dat ze nu al beschikbaar zijn voor berekeningen en voor handhavingsdoeleinden.


3. In navolging op bovenstaande vragen:
Hoeveel tijd zit er, naar verwachting, tussen het vaststellen van de wijzigingsverordening en het in werking treden van de wijzigingsverordening?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.