Tech­nische vragen over COVID-19-besmet­tingen bij nertsen


Indiendatum: apr. 2020

Op twee nertsenbedrijven in Brabant is COVID-19 bij nertsen vastgesteld. In het ‘Advies persoonlijke bescherming op nertsenfarms met COVID-19 bij nertsen’ van het ministerie staat: “Alhoewel niet is aangetoond dat besmette dieren het COVID-19 virus kunnen overdragen naar mensen, is dit niet uit te sluiten dat dit kan.

Wetenschappers waarschuwen dat bepaalde diersoorten een nieuw reservoir kunnen vormen voor het coronavirus, waardoor het virus op een later moment voor een nieuwe besmettingsgolf kan zorgen.

We hebben hierover de volgende vragen.

1. Hoeveel nertsen zijn er in totaal besmet met het coronavirus bij de twee nertsenfokkerijen?

2. Wat gebeurt er met de dieren op bedrijven waar corona is aangetroffen?

3. Kan worden uitgesloten dat besmette nertsen het COVID-19-virus kunnen overdragen aan (knaag)dieren in het wild, zoals muizen en ratten, die wellicht ’s nachts dicht bij de gehouden nertsen in de buurt komen?

4. Indien ‘nee’ op voorgaande vraag: kan worden uitgesloten dat deze dieren in het wild vervolgens COVID-19 kunnen verspreiden richting mensen en andere (gehouden) dieren, zoals varkens, koeien, geiten, etc.?

5. Welke stappen neemt de provincie nu om verdere besmetting te voorkomen, al dan niet in verband met de veiligheidsregio’s?

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 30 apr. 2020

Op twee nertsenbedrijven in Brabant is COVID-19 bij nertsen vastgesteld. In het ‘Advies persoonlijke bescherming op nertsenfarms met COVID-19 bij nertsen’ van het ministerie staat: “Alhoewel niet is aangetoond dat besmette dieren het COVID-19 virus kunnen overdragen naar mensen, is dit niet uit te sluiten dat dit kan.”

Wetenschappers waarschuwen dat bepaalde diersoorten een nieuw reservoir kunnen vormen voor het coronavirus, waardoor het virus op een later moment voor een nieuwe besmettingsgolf kan zorgen.

We hebben hierover de volgende vragen.


1. Hoeveel nertsen zijn er in totaal besmet met het coronavirus bij de twee nertsenfokkerijen?

Antwoord:
Volgens minister Schouten van LNV zijn op het bedrijf in Milheeze ongeveer 13.000 volwassen dieren aanwezig en op het bedrijf in Beek en Donk 7500 volwassen dieren. Op beide bedrijven vertonen meerdere dieren ziekteverschijnselen. In Milheeze zijn drie dieren positief getest op SARS-CoV2. In Beek en Donk zijn vijf dieren getest.


2. Wat gebeurt er met de dieren op bedrijven waar corona is aangetroffen?

Antwoord:
Over deze informatie beschikken wij niet.


3. Kan worden uitgesloten dat besmette nertsen het COVID-19-virus kunnen overdragen aan (knaag)dieren in het wild, zoals muizen en ratten, die wellicht ’s nachts dicht bij de gehouden nertsen in de buurt komen?

Antwoord:
Over deze informatie beschikken wij niet. Wij lezen in de kamerbrief van de minister dat nader onderzoek naar risico’s wordt uitgevoerd.


4. Indien ‘nee’ op voorgaande vraag: kan worden uitgesloten dat deze dieren in het wild vervolgens COVID-19 kunnen verspreiden richting mensen en andere (gehouden) dieren, zoals varkens, koeien, geiten, etc.?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3.


5. Welke stappen neemt de provincie nu om verdere besmetting te voorkomen, al dan niet in verband met de veiligheidsregio’s?

Antwoord:
De provincie heeft in deze situatie een rol bij het afzetten van provinciale wegen rond de betreffende pelsdierhouderijen. Ministeries van LNV en VWS en de ondersteunende onderzoeksinstituten ontfermen zich over de aspecten rond besmetting en verspreiding.
De commissaris bevordert de door hem noodzakelijk geachte samenwerking. Dit doet hij in zijn rol als rijksorgaan en niet als provinciaal orgaan.

Interessant voor jou

Vragen over een doodgeschoten das

Lees verder

Technische vragen over energieverbruik en -opwekking door datacentra in Noord-Brabant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer