Tech­nische vragen over de bevoegdheid tot vast­stelling herbe­grenzing werk­ge­bieden


Indiendatum: mei 2020

Bij het aannemen van Statenvoorstel Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde 2016 zijn afspraken gemaakt over de omvang en de aard van de wijzigingen waarbij PS bevoegd zijn om tot vaststelling over te gaan. In de volgende gevallen worden PS met een statenmededeling op de hoogte gesteld van een ontwerp wijziging zodat PS in de gelegenheid zijn aan te geven de wijziging wel/niet wensen te bespreken:

- Aanpassingen die een zichtbare verandering geven van de vier hoofdstructuren (stedelijk gebied, Natuur Netwerk Brabant, gemengd landelijk gebied, groenblauwe mantel) zoals opgenomen op de kaart van de Structuurvisie RO. Vanwege het hoge abstractie niveau van deze kaart is hiervan sprake bij wijzigingen die betrekking hebben op gebieden groter dan 100 hectare.

- Het toevoegen van nieuwe ‘losliggende’ gebieden van 50 hectare of meer: bijvoorbeeld het opnemen van een nieuw gebied in het Natuur Netwerk Brabant, het toevoegen van een nieuwe kern als bestaand stedelijk gebied of het opnemen van een nieuw gebied Integratie stad-land.

- Bij alle politiek gevoelige wijzigingen of wijzigingen die op gespannen voet staan met bestaand beleid.

Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Blijven deze afspraken gelden ondanks het in werking zijn van artikel 5.3 IOV, wijziging grenzen van werkingsgebieden?

2. De informatieverstrekking over de door de GS vastgestelde wijzigingen vinden plaats voor het zomerreces en na afloop van het kalenderjaar. Wordt deze informatieverstrekking onverminderd voortgezet?

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 14 mei 2020

Bij het aannemen van Statenvoorstel Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde 2016 zijn afspraken gemaakt over de omvang en de aard van de wijzigingen waarbij PS bevoegd zijn om tot vaststelling over te gaan. In de volgende gevallen worden PS met een statenmededeling op de hoogte gesteld van een ontwerp wijziging zodat PS in de gelegenheid zijn aan te geven de wijziging wel/niet wensen te bespreken:

- Aanpassingen die een zichtbare verandering geven van de vier hoofdstructuren (stedelijk gebied, Natuur Netwerk Brabant, gemengd landelijk gebied, groenblauwe mantel) zoals opgenomen op de kaart van de Structuurvisie RO. Vanwege het hoge abstractie niveau van deze kaart is hiervan sprake bij wijzigingen die betrekking hebben op gebieden groter dan 100 hectare.

- Het toevoegen van nieuwe ‘losliggende’ gebieden van 50 hectare of meer: bijvoorbeeld het opnemen van een nieuw gebied in het Natuur Netwerk Brabant, het toevoegen van een nieuwe kern als bestaand stedelijk gebied of het opnemen van een nieuw gebied Integratie stad-land.

- Bij alle politiek gevoelige wijzigingen of wijzigingen die op gespannen voet staan met bestaand beleid.

Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Blijven deze afspraken gelden ondanks het in werking zijn van artikel 5.3 IOV, wijziging grenzen van werkingsgebieden?

Antwoord:
Ja.


2. De informatieverstrekking over de door de GS vastgestelde wijzigingen vinden plaats voor het zomerreces en na afloop van het kalenderjaar. Wordt deze informatieverstrekking onverminderd voortgezet?

Antwoord:
Ja.

Interessant voor jou

Technische vragen over bomenkap in Geertruidenberg

Lees verder

Vragen over het sterven van reekalveren en andere soorten door maaiwerkzaamheden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer