Tech­nische vragen over de kap van bomen ten behoeve van omleiding N631


Indiendatum: 10 nov. 2021

Deze week wordt begonnen met het omhakken van een aantal bomen en twee bospercelen om ruimte te maken voor de spooronderdoorgang en rotonde bij een zalencomplex in Rijen. Het pand wordt verplaatst zodat een omleiding mogelijk is in de N631 tussen Rijen en Oosterhout. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Welke regels met betrekking tot compensatie van de gevelde bomen worden gehanteerd?

2. Hoeveel bomen worden er in totaal gekapt en om welke soorten gaat het?

3. Hoeveel bomen worden geplant in het kader van de compensatie en wat zal de leeftijd van deze bomen zijn?

4. Op welke locatie worden de nieuwe bomen geplant?

5. Wat zijn de kosten van de kap en van de aanplant van de nieuwe bomen ter compensatie?

6. Wie is eigenaar van de grond waarop de bomen gekapt worden, en wie is eigenaar van de grond waar de nieuwe aanplant plaats vindt?

7. Kunt u ons op de hoogte houden van het tijdstip van de kap en van de aanplant van de nieuwe bomen?

Indiendatum: 10 nov. 2021
Antwoorddatum: 12 nov. 2021

Deze week wordt begonnen met het omhakken van een aantal bomen en twee bospercelen om ruimte te maken voor de spooronderdoorgang en rotonde bij een zalencomplex in Rijen. Het pand wordt verplaatst zodat een omleiding mogelijk is in de N631 tussen Rijen en Oosterhout. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Welke regels met betrekking tot compensatie van de gevelde bomen worden gehanteerd?

Antwoord:
De regels voor het compenseren van gevelde of te vellen bomen zijn onder andere opgenomen in artikel 3.22 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Expliciet voor het vellen van de bomen is een kapmelding gedaan.


2. Hoeveel bomen worden er in totaal gekapt en om welke soorten gaat het?

Antwoord:
Het betreft 6.100 m2 bosperceel (sparrenbos).


3. Hoeveel bomen worden geplant in het kader van de compensatie en wat zal de leeftijd van deze bomen zijn?

Antwoord:
Voor de compensatie geldt in dit geval een factor 1,67. Dit betreft nieuwe aanplant, in totaal 10.187 m2 bosperceel.


4. Op welke locatie worden de nieuwe bomen geplant?

Antwoord:
Conform het ‘Natuurcompensatieplan NNB N631 onderdoorgang spoor Rijen’ vindt de compensatie plaats op locatie en op twee percelen elders in de gemeente (Broekstraat en Raakeindsekerkweg).


5. Wat zijn de kosten van de kap en van de aanplant van de nieuwe bomen ter compensatie?

Antwoord:
Deze kosten zijn op dit moment nog niet exact bekend. Financiering van kap en compensatie is echter wel voorzien binnen het projectbudget


6. Wie is eigenaar van de grond waarop de bomen gekapt worden, en wie is eigenaar van de grond waar de nieuwe aanplant plaats vindt?

Antwoord:
De gemeente Gilze en Rijen resp. het ministerie van Defensie zijn eigenaar van de grond waar gekapt wordt. Wij zijn eigenaar van de grond waarop gecompenseerd wordt.


7. Kunt u ons op de hoogte houden van het tijdstip van de kap en van de aanplant van de nieuwe bomen?

Antwoord:
Over de uitvoering van dit of een ander specifiek infrastructureel project informeren we uw Staten niet actief of doorlopend. We geven wel een periodieke nieuwsbrief over het project uit. Hiervoor kunt u zich aanmelden via www.brabant.nl/N631.