Tech­nische vragen over de verdeling in hoogte van uitge­keerde tege­moet­ko­mingen in fauna­schade


Indiendatum: 8 nov. 2021

Onze fractie is benieuwd naar de uitgekeerde tegemoetkomingen in faunaschade, verdeeld naar de hoogte van het uitgekeerde bedrag. Voorheen waren alle individuele aanvragen/uitkeringen te raadplegen in een groot bronbestand van BIJ12, maar tegenwoordig niet meer. Vandaar dat we deze technische vragen aan u voorleggen.

1. Hoeveel tegemoetkomingen in faunaschade van minder dan € 500 zijn er in Brabant in 2020 uitgekeerd?

2. Hoeveel is er in Brabant in 2020 in totaal uitgekeerd aan tegemoetkomingen in faunaschade die individueel minder dan € 500 bedroegen?

3. Hoeveel tegemoetkomingen in faunaschade van € 500 of meer, maar minder dan € 1.000 (dus van € 500 tot € 1.000) zijn er in Brabant in 2020 uitgekeerd?

4. Hoeveel is er in Brabant in 2020 in totaal uitgekeerd aan tegemoetkomingen in faunaschade die individueel € 500 of meer, maar minder dan € 1.000 bedroegen?

5. Hoeveel tegemoetkomingen in faunaschade van € 1.000 of meer, maar minder dan € 1.500 (dus van € 1.000 tot € 1.500) zijn er in Brabant in 2020 uitgekeerd?

6. Hoeveel is er in Brabant in 2020 in totaal uitgekeerd aan tegemoetkomingen in faunaschade die individueel € 1.000 of meer, maar minder dan € 1.500 bedroegen?

Indiendatum: 8 nov. 2021
Antwoorddatum: 10 nov. 2021

Onze fractie is benieuwd naar de uitgekeerde tegemoetkomingen in faunaschade, verdeeld naar de hoogte van het uitgekeerde bedrag. Voorheen waren alle individuele aanvragen/uitkeringen te raadplegen in een groot bronbestand van BIJ12, maar tegenwoordig niet meer. Vandaar dat we deze technische vragen aan u voorleggen.

1. Hoeveel tegemoetkomingen in faunaschade van minder dan € 500 zijn er in Brabant in 2020 uitgekeerd?

Antwoord:
In 72 gevallen (zaken) is minder dan € 500,- tegemoetkoming in
faunaschade verleend.


2. Hoeveel is er in Brabant in 2020 in totaal uitgekeerd aan tegemoetkomingen in faunaschade die individueel minder dan € 500 bedroegen?

Antwoord:
Dat is € 10.280,-.


3. Hoeveel tegemoetkomingen in faunaschade van € 500 of meer, maar minder dan € 1.000 (dus van € 500 tot € 1.000) zijn er in Brabant in 2020 uitgekeerd?

Antwoord:
Dat betreft 24 gevallen (zaken).


4. Hoeveel is er in Brabant in 2020 in totaal uitgekeerd aan tegemoetkomingen in faunaschade die individueel € 500 of meer, maar minder dan € 1.000 bedroegen?

Antwoord:
Dat is € 16.645,-.


5. Hoeveel tegemoetkomingen in faunaschade van € 1.000 of meer, maar minder dan € 1.500 (dus van € 1.000 tot € 1.500) zijn er in Brabant in 2020 uitgekeerd?

Antwoord:
Dat betreft 11 gevallen (zaken).


6. Hoeveel is er in Brabant in 2020 in totaal uitgekeerd aan tegemoetkomingen in faunaschade die individueel € 1.000 of meer, maar minder dan € 1.500 bedroegen?

Antwoord:
Dat is € 13.104,-.

Hieronder treft u bovenstaande antwoorden in tabelvorm, met daarbij voor de volledigheid het aantal gevallen in 2020 en het totaal aan tegemoetkomingen in faunaschade die individueel € 1.500 of meer bedroegen.

Uitbetaald bedragAantal gevallenTotaal uitbetaalde
tegemoetkoming
< € 50072

€ 10.280

≥ € 500 - < € 1.00024€ 16.645
≥ € 1.000 - < € 1.50011€ 13.104
≥ € 1.50047€ 362.603
Totaal 2020154€ 402.632