Tech­nische vragen over de nieuwe busremise in Breda en ener­gie­neu­tra­liteit


Indiendatum: 17 dec. 2021

In Statenmededeling ‘Ontwikkeling nieuwe busremise Breda’ lezen wij dat er uit wordt gegaan van een duurzaam ontwerp en dat voldaan gaat worden aan de provinciale ambities op het gebied van duurzaamheid, energieneutraliteit en circulariteit. Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Op welke concrete ambities op het gebied van duurzaamheid, energieneutraliteit en circulariteit wordt hier gedoeld?

2. Betekent dit dat de remise energieneutraal gaat zijn? Zo ja, op welke ‘schaal’ gaat de remise energieneutraal zijn; gaat het enkel om de op locatie verbruikte energie, of ook om de energie die de (op de remise opgeladen) bussen verbruiken tijdens de ritten?

Indiendatum: 17 dec. 2021
Antwoorddatum: 20 dec. 2021

In Statenmededeling ‘Ontwikkeling nieuwe busremise Breda’ lezen wij dat er uit wordt gegaan van een duurzaam ontwerp en dat voldaan gaat worden aan de provinciale ambities op het gebied van duurzaamheid, energieneutraliteit en circulariteit. Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Op welke concrete ambities op het gebied van duurzaamheid, energieneutraliteit en circulariteit wordt hier gedoeld?

Antwoord:
Zoals verwoord in Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2021-2023, zetten we ons inkoop- en aanbestedingsbeleid in om de markt uit te dagen om de nieuwe remise zo veel mogelijk duurzaam en circulair te ontwerpen en te bouwen. In de uitvraag voor het ingenieursbureau dat de remise gaat ontwerpen zijn deze uitgangspunten taakstellend opgenomen.


2. Betekent dit dat de remise energieneutraal gaat zijn? Zo ja, op welke ‘schaal’ gaat de remise energieneutraal zijn; gaat het enkel om de op locatie verbruikte energie, of ook om de energie die de (op de remise opgeladen) bussen verbruiken tijdens de ritten?

Antwoord:
Het uitgangspunt is dat tenminste het eigen energiegebruik van de gebouwen en installaties zelf wordt opgewekt. Het vermogen wat nodig is om de ZE-bussen dagelijks te laden is te groot om lokaal te worden opgewekt.

Interessant voor jou

Technische vragen n.a.v. themabijeenkomst Omgevingsverordening

Lees verder

Technische vragen over het Natuurnetwerk Brabant (NNB)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer