Tech­nische vragen over de rol van bomen bij verkeers­on­ge­vallen


Indiendatum: apr. 2020

Vorige week presenteerde het CBS actuele cijfers over verkeersdoden. Brabant valt in negatieve zin op. Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Bij welk deel van de ernstige verkeersongevallen in Brabant, in 2019, was een boom betrokken?

2. Bij welk deel van de bij 1) genoemde verkeersongevallen zijn voorafgaand verkeersregels overtreden?

3. Zijn er opvallende relaties tussen enerzijds bomen en anderzijds de verschillende aspecten van verkeersongevallen? M.a.w., zijn er specifieke soorten verkeersongevallen waar bomen relatief vaak of juist relatief weinig zijn betrokken?

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 22 apr. 2020

Vorige week presenteerde het CBS actuele cijfers over verkeersdoden. Brabant valt in negatieve zin op. Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Bij welk deel van de ernstige verkeersongevallen in Brabant, in 2019, was een boom betrokken?

Antwoord:
De cijfers die het CBS uitgeeft, geven hierin geen inzicht.
We houden zelf een overzicht bij op basis van politiegegevens en krantenberichten, maar dit overzicht is onvolledig. De gegevens van politie en CBS verschillen onder andere doordat de politie niet altijd ter plaatse komt bij een ongeval en doordat iemand, die binnen 30 dagen na een verkeersongeval overlijdt als gevolg van dat ongeval, nog meetelt in de statistiek van de verkeersdoden.
Op basis van de (onvolledige) politiegegevens en mediaberichten kunnen we aangeven dat er in 2019 in Brabant 25 mensen overleden zijn na aanrijding tegen een boom. Dit gebeurde 20 maal op een gemeentelijke weg, 4 maal op een provinciale weg en 1 maal op een Rijksweg.
We hebben de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) de opdracht gegeven om van de verkeersdoden, die in 2018 en 2019 in Brabant zijn gevallen, voor zover mogelijk de oorzaken te achterhalen. SWOV heeft naast toegang tot CBS-bestand ook toegang tot de doodsoorzakenstatistieken en rechtbankverslagen. De resultaten verwachten we dit najaar.


2. Bij welk deel van de bij 1) genoemde verkeersongevallen zijn voorafgaand verkeersregels overtreden?

Antwoord:
Op basis van de gegevens die we nu hebben kunnen we hier geen uitspraken over doen.


3. Zijn er opvallende relaties tussen enerzijds bomen en anderzijds de verschillende aspecten van verkeersongevallen? M.a.w., zijn er specifieke soorten verkeersongevallen waar bomen relatief vaak of juist relatief weinig zijn betrokken?

Antwoord:
Dit is moeilijk te zeggen op basis van de gegevens waarover we beschikken. Onderstaande cijfers over 2019 geven een beperkt beeld. Het zijn immers slechts cijfers over 1 jaar, de cijfers zijn niet afgezet tegen het totale aantal verkeersongevallen tegen een boom (over die cijfers beschikken we niet), en de cijfers zijn ook niet afgezet tegenover intensiteiten.
Ongevallen tegen bomen gebeurden 3 maal met een motorfiets, 2 maal met een scooter, 1 maal met een bestelbus en 1 maal met een personenbusje, en de overige 18 keren met een personenauto. Regelmatig wordt gemeld (in het krantenbericht) dat het een ongeval betreft waarbij de ‘macht over het stuur’ werd verloren of ‘uit de bocht gevlogen’. In twee gevallen is het geslacht van het slachtoffer onbekend, in twee gevallen betrof het een vrouw, in de overige 21 gevallen waren het mannelijke slachtoffers. In 2019 betrof het in 13 van de 25 gevallen jonge bestuurders in de leeftijd tot en met 29 jaar.