Tech­nische vragen over de uitspraak van de Raad van State inzake Gebieds­ont­wik­keling Ooste­lijke Langstraat (GOL)


Indiendatum: 30 dec. 2021

In de memo van gedeputeerde Ronnes, met onderwerp ‘Uitspraak Raad van State inzake Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)’, wordt over de RvS-uitspraak gezegd:
“Dit betekent dat het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) moet worden aangepast en er een nieuwe vergunning op de Wet natuurbescherming (wnb) nodig is. Hier zal de komende periode aan worden gewerkt en uiteindelijk ter besluitvorming (PIP) aan u worden voorgelegd.”

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Hoeveel provinciale ‘mensen en middelen’ zijn er benodigd voor deze aanpassing van het PIP en alles wat daar bij komt kijken?

Tijdens de PS-vergadering van 16 juli, in reactie op de ingediende actuele motie ‘Uitwerking vervolgscenario’s GOL’ gaf de gedeputeerde aan:

“Wij hebben ook toegezegd om die scenario’s aan u te doen toekomen op het moment dat er helderheid is over de uitspraak van de Raad van State. Ik moet er wel bij zeggen dat die scenario’s binnen de kaders zijn zoals die ook in het voorstel zitten zoals ze nu zijn vastgelegd en ook passend zijn bij de uitkomsten van de Raad van State.”

2. Betekent dit dat PS die scenario’s krijgen voorgelegd vóórdat het aangepaste PIP aan PS ter besluitvorming wordt voorgelegd? Of worden de scenario’s in het ontwerpbesluit meegenomen?

Indiendatum: 30 dec. 2021
Antwoorddatum: 16 jan. 2022

In de memo van gedeputeerde Ronnes, met onderwerp ‘Uitspraak Raad van State inzake Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)’, wordt over de RvS-uitspraak gezegd:
“Dit betekent dat het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) moet worden aangepast en er een nieuwe vergunning op de Wet natuurbescherming (wnb) nodig is. Hier zal de komende periode aan worden gewerkt en uiteindelijk ter besluitvorming (PIP) aan u worden voorgelegd.”

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Hoeveel provinciale ‘mensen en middelen’ zijn er benodigd voor deze aanpassing van het PIP en alles wat daar bij komt kijken?

Antwoord:
Voor het aanpassen van het PIP en het aanvragen van een nieuwe vergunning op de Wet natuurbescherming is het nodig dat de passende beoordeling van het GOL wordt geactualiseerd. Deze drie zaken worden opgepakt door het huidige projectteam GOL. Zij worden daarbij ondersteund door de collega’s van het stikstofloket en externe specialisten, die ook bij het huidige PIP waren betrokken voor modellering en berekeningen. Hiertoe heeft Witteveen en Bos (modellering, berekeningen en opstellen passende beoordeling) reeds een opdracht gekregen ter hoogte van maximaal €40.000,- met een looptijd van september 2021 - maart 2022. BRO (aanpassen PIP) zal nog een opdracht van ons krijgen (nog niet uitgevraagd).


Tijdens dePS-vergadering van 16 juli, in reactie op de ingediende actuele motie ‘Uitwerking vervolgscenario’s GOL’ gaf de gedeputeerde aan:

“Wij hebben ook toegezegd om die scenario’s aan u te doen toekomen op het moment dat er helderheid is over de uitspraak van de Raad van State. Ik moet er wel bij zeggen dat die scenario’s binnen de kaders zijn zoals die ook in het voorstel zitten zoals ze nu zijn vastgelegd en ook passend zijn bij de uitkomsten van de Raad van State.”

2. Betekent dit dat PS die scenario’s krijgen voorgelegd vóórdat het aangepaste PIP aan PS ter besluitvorming wordt voorgelegd? Of worden de scenario’s in het ontwerpbesluit meegenomen?

Antwoord:
De tussen uitspraak Raad van State richt zich op het repareren van de passende beoordeling en het aanvragen van een nieuwe vergunning in het kader van de wet Natuurbescherming. Inhoudelijk zijn alle andere bezwaren ongegrond verklaard. Om deze reden bereiden wij een ontwerpbesluit voor, dat alleen voorziet op het vaststellen van het PIP en de bijhorende financiën. Datum Mogelijke andere scenario’s (die passend zijn bi¡ de uitspraak van de Road van 1ó ¡onuori 2022 State) worden meegenomen in het Stotenvoorstel.

Interessant voor jou

Technische vragen over het Natuurnetwerk Brabant (NNB)

Lees verder

Technische vragen over het proces van bekendmaken en publiceren van vergunningen voor de uitvoering van beheer en schadebestrijding met gebruik van het geweer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer