Tech­nische vragen over de voortgang van de Regeling dieren­welzijn


Indiendatum: apr. 2020

N.a.v. de Statenmededeling Voortgang ondersteunende maatregelen hebben wij een paar technische vragen.

De ambitie voor de periode 2018-2021 voor de Regeling dierenwelzijn betreft 30 deelnemers. De huidige stand van zaken is: 1 subsidie toegezegd, 1 aanvraag in behandeling, openstelling verlengd tot eind 2020. Voor de achterblijvende resultaten van het verstrekken van achtergestelde leningen is in de Statenmededeling een verklaring gegeven, maar voor de achterblijvende resultaten van de Regeling dierenwelzijn niet.

1. Welke verklaring(en) ligt/liggen (mogelijk) ten grondslag aan de achterblijvende resultaten van de Regeling dierenwelzijn?

2. Worden er naast de verlenging van de openstelling andere aanpassingen gedaan om het aantal aanvragen te doen stijgen?

3. Zijn er andere provincies waarin soortgelijke subsidieregelingen van kracht zijn of waren?

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 1 mei 2020

N.a.v. de Statenmededeling Voortgang ondersteunende maatregelen hebben wij een paar technische vragen.

De ambitie voor de periode 2018-2021 voor de Regeling dierenwelzijn betreft 30 deelnemers. De huidige stand van zaken is: 1 subsidie toegezegd, 1 aanvraag in behandeling, openstelling verlengd tot eind 2020. Voor de achterblijvende resultaten van het verstrekken van achtergestelde leningen is in de Statenmededeling een verklaring gegeven, maar voor de achterblijvende resultaten van de Regeling dierenwelzijn niet.

1. Welke verklaring(en) ligt/liggen (mogelijk) ten grondslag aan de achterblijvende resultaten van de Regeling dierenwelzijn?

Antwoord:
De adviescommissie signaleert in haar advies dat er weinig wordt gestaldeerd omdat veehouders ervoor kiezen ‘zijwaarts’ uit te breiden. Bijgevolg zijn er ook weinig aanvragen voor subsidie. Daarnaast speelt mee dat de (Nederlandse) markt voor producten met een dierenwelzijnskeurmerk verzadigd begint te raken en er bijgevolg minder veehouders (kunnen) omschakelen naar een diervriendelijker productiewijze.


2. Worden er naast de verlenging van de openstelling andere aanpassingen gedaan om het aantal aanvragen te doen stijgen?

Antwoord:
Wij onderzoeken dit jaar of een aantrekkelijker vergoeding leidt tot een extra prikkel te gaan investeren in maatregelen t.b.v. dierenwelzijn. Dit onderzoek moet nog starten.


3. Zijn er andere provincies waarin soortgelijke subsidieregelingen van kracht zijn of waren?

Antwoord:
Ons zijn geen vergelijkbare regelingen bij andere provincies bekend.

Interessant voor jou

Technische vragen over de statenmededeling Actualiteiten Stikstof & bijdrage aan interprovinciaal programmaorganisatie stikstof

Lees verder

Vragen over een doodgeschoten das

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer