Tech­nische vragen over een vergunning voor een geitenstal in de provincie Zeeland, vlakbij de grens met Noord-Brabant


Indiendatum: 16 jun. 2021

De gemeente Reimerswaal heeft op 11 mei 2021 bekend gemaakt voornemens te zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een melkgeitenstal aan de Damesweg in Rilland. Het ontwerpbesluit is ook aangeboden aan de gemeente Woensdrecht. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Hebt u, met oog op de afstand van deze nieuwe geitenstal tot de provincie Noord-Brabant, een zienswijze op het voornemen van de gemeente Reimerswaal ingediend?

2. Is er voor u nog een ander instrument waarmee u kunt reageren op het voornemen?

Indiendatum: 16 jun. 2021
Antwoorddatum: 1 jul. 2021

De gemeente Reimerswaal heeft op 11 mei 2021 bekend gemaakt voornemens te zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een melkgeitenstal aan de Damesweg in Rilland. Het ontwerpbesluit is ook aangeboden aan de gemeente Woensdrecht. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Hebt u, met oog op de afstand van deze nieuwe geitenstal tot de provincie Noord-Brabant, een zienswijze op het voornemen van de gemeente Reimerswaal ingediend?

Antwoord:
Nee, we hebben geen zienswijze ingediend.


2. Is er voor u nog een ander instrument waarmee u kunt reageren op het voornemen?

Antwoord:
Op dit moment hebben wij geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze vanwege de afname van het aantal dieren. Als wij een belang hebben bij eventuele grensoverschrijdende gevolgen van activiteiten, voeren wij daarover regulier overleg met het Rijk en collega grensprovincies.