Tech­nische vragen over flora en fauna Rith­mees­terpark


Indiendatum: 6 jul. 2020

Voor de door de gemeente Breda gewenste ontwikkeling van het Rithmeesterpark, is een lijst gemaakt van de flora en fauna die daar te vinden is. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vraag.

1. Kunnen wij de complete lijst van de in het gebied aangetroffen flora en fauna ontvangen?

Indiendatum: 6 jul. 2020
Antwoorddatum: 9 jul. 2020

Voor de door de gemeente Breda gewenste ontwikkeling van het Rithmeesterpark, is een lijst gemaakt van de flora en fauna die daar te vinden is. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vraag.

1. Kunnen wij de complete lijst van de in het gebied aangetroffen flora en fauna ontvangen?

Antwoord:
De provincie beschikt niet over de door u gevraagde lijst van de in het Rithmeesterpark aangetroffen flora en fauna. De gemeente Breda heeft voor het plangebied een flora en fauna inventarisatie laten uitvoeren en werkt mede naar aanleiding hiervan aan een verdere planuitwerking. In deze fase van de ruimtelijk planontwikkeling hebben wij hierin geen rol. Ook vanuit de Wet natuurbescherming hebben wij op dit moment geen rol omdat wij geen aanvraag voor het verlenen van een ontheffing of een verzoek om een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Wet natuurbescherming hebben ontvangen.