Tech­nische vragen over het behoud van de Brabantse zandpaden


Op de Zondag van de Zandpaden, 20 oktober 2019. werd door de BMF een handleiding voor het behoud van zandpaden gepresenteerd. In de handleiding staat onder andere een suggestie voor de inventarisatie van de ecologische, cultuurhistorische en recreatieve waarden van de zandpaden, teneinde deze waarden te behouden en te beschermen. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

  1. Bent u bekend met de handleiding voor het behoud van zandpaden?
  2. Is er een recente inventarisatie van de zandpaden in Noord-Brabant?
  3. Indien ja bij de vorige vraag: Welke waarden zijn hier geïnventariseerd (historisch, ecologisch)?
  4. Welke gemeenten hebben in hun bestemmingsplannen een aanduiding voor zandpaden, waaruit duidelijk blijkt dat zandpaden niet zonder vergunning mogen worden verhard of half mogen worden verhard?
  5. Zijn er, naar aanleiding van de handreiking van de BMF, vanuit uw college activiteiten (geweest) met betrekking tot het verbeteren van het huidige beschermingsniveau van de historische zandpaden? Zo ja, welke?