Tech­nische vragen over het op afstand uitlezen van infor­matie van elek­tro­nische lucht­wassers


Indiendatum: 9 jun. 2020

Er bestaan digitale mogelijkheden voor het op afstand uitlezen en interpreteren van de gegevens van elektronische luchtwassers, waaronder een portal voor het invoeren van de gegevens. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Van hoeveel Brabantse bedrijven werden de gegevens van luchtwassers in 2019 op afstand uitgelezen?

2. Hoeveel veehouderijen maken gebruik van de portal voor het invoeren van de gegevens van hun luchtwassers?

3. Hoeveel veehouderijen sturen de gegevens van hun luchtwassers per email naar het bevoegd gezag?

4. Zijn de aantallen in de antwoorden op vraag 2 en 3 hoger of lager dan over het jaar 2018?

5. Hoe vaak is er in 2019 door een controleur een bezoek gebracht aan een veehouderij om de gegevens van een luchtwasser op te halen?

6. Wat zijn gemiddeld de kosten van een dergelijk bezoek?

7. Welke stappen worden er gezet om de veehouder te stimuleren om (regelmatiger) gebruik te maken van de portal of om de gegevens van de luchtwasser te versturen via email?

Indiendatum: 9 jun. 2020
Antwoorddatum: 22 jun. 2020

Voordat we ingaan op de uw vragen willen wij in het algemeen het volgende opmerken:
De portal is inmiddels technisch gereed voor gebruik. Het afgelopen jaar heeft de ODZOB een wizard ontwikkeld om de databestanden te analyseren en in een format te zetten voor de portal. Dit wordt nu getest met data van zo’n 40 bedrijven. De reden voor het ontwikkelen van de wizard is dat de dataloggers (en de software) van luchtwassers op verschillende manieren wegschrijven in een databestand. Er is geen standaard, dus moet de binnenkomende data met een wizard worden omgezet worden naar de standaard voor de portal.
Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.


Er bestaan digitale mogelijkheden voor het op afstand uitlezen en interpreteren van de gegevens van elektronische luchtwassers, waaronder een portal voor het invoeren van de gegevens. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Van hoeveel Brabantse bedrijven werden de gegevens van luchtwassers in 2019 op afstand uitgelezen?

Antwoord:
Geen. Voor het aflezen op afstand is een internetverbinding noodzakelijk tussen de datalogger en de portal. Deze is veelal niet aanwezig. Het aflopen jaar hebben wij dit op enkele veehouderijen getest en het systeem werkt.


2. Hoeveel veehouderijen maken gebruik van de portal voor het invoeren van de gegevens van hun luchtwassers?

Antwoord:
Geen. Wel is het afgelopen jaar de portal en de dataverwerking getest met zo’n 40 bedrijven.


3. Hoeveel veehouderijen sturen de gegevens van hun luchtwassers per email naar het bevoegd gezag?

Antwoord:
Dit is onbekend. Dit wordt niet geregistreerd. Doorgaans worden de gegevens door de toezichthouder in het kader van een integrale controle opgehaald bij de veehouder met een memorystick.


4. Zijn de aantallen in de antwoorden op vraag 2 en 3 hoger of lager dan over het jaar 2018?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 1.


5. Hoe vaak is er in 2019 door een controleur een bezoek gebracht aan een veehouderij om de gegevens van een luchtwasser op te halen?

Antwoord:
Over het algemeen worden geen controlebezoeken uitgevoerd “om de gegevens van een luchtwasser op te halen”. Er worden integrale controles uitgevoerd bij veehouderijen, waarbij ook het onderwerp luchtwassers aan de orde komt.
In 2019 zijn ongeveer 100 bedrijven met een luchtwasser bezocht.


6. Wat zijn gemiddeld de kosten van een dergelijk bezoek?

Antwoord:
Standaard wordt gewerkt met standaard kengetallen voor controles. Het tijdsbestek van alleen het fysiek contoleren van de luchtwasser kost ongeveer een 0,5 tot 1 uur per bedrijf.
Meerwerk voor het ophalen van de gegevens zijn een 0,5 tot 1 uur per bedrijf (ca. 35 - 92 euro).


7. Welke stappen worden er gezet om de veehouder te stimuleren om (regelmatiger) gebruik te maken van de portal of om de gegevens van de luchtwasser te versturen via email?

Antwoord:
Voor de zomer wordt een startbijeenkomst gepland over de implementatie van de portal. Deelnemers zijn o.a. provincies (Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg), ministerie van IenW en Omgevingsdiensten.
Het doel is om het eens te worden over een implementatieplan. Daarbij zal ook de sector worden betrokken.

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Technische vragen over het verdienmodel schapenhouderij en kosten van wolfwerende maatregelen

Lees verder

Technische vraag over extra compensatie voor kappen bomen langs de N395 ​

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer