Tech­nische vragen over het verdien­model scha­pen­hou­derij en kosten van wolf­we­rende maat­re­gelen


Indiendatum: 29 mei 2020

De recente berichtgeving over de aanwezigheid van een wolf in Noord-Brabant heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Hoeveel schapen heeft een Noord-Brabantse schapenhouder gemiddeld?

2. Kunt u voor ons het verdienmodel van de schapenhouderij in kaart brengen: welke subsidies en premies bestaan er voor schapenhouders en welk bedrag aan subsidie en andere inkomenssteun kan een schapenhouder ontvangen?

3. Hoeveel schapenhouders in Noord-Brabant ontvangen subsidie of andere inkomenssteun en van wie?

4. Welke wolfwerende maatregelen stelt de provincie Noord-Brabant beschikbaar aan schapenhouders?

5. Wat zijn de kosten van de door de provincie geleverde wolfwerende maatregelen zoals netten, en afgezien van de vraag of de provincie deze beschikbaar stelt, wat zijn de kosten van elektrische rasters om wolven te weren en van (nacht)kralen voor schapen?

6. Hoeveel geld is er vanuit de provincie beschikbaar voor wolfwerende maatregelen en uit welk budget komt dit?

Indiendatum: 29 mei 2020
Antwoorddatum: 12 jun. 2020

De recente berichtgeving over de aanwezigheid van een wolf in Noord-Brabant heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Hoeveel schapen heeft een Noord-Brabantse schapenhouder gemiddeld?

Antwoord:
Die cijfers zijn niet bij provincie bekend. De ZLTO en de LTO vakgroep schapenhouderij verwijzen voor een verdienmodel (vraag 2) en cijfers over aantallen naar het Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN) en CBS.
Via het CBS is na te gaan dat er in 2019 in Brabant 608 landbouwbedrijven met schapen waren (met in Nederland in 2019 8.368 schapenhouders). In Nederland waren er volgens het CBS in totaal 918.210 schapen. Dat brengt het gemiddelde voor Nederland in 2019 op afgerond 110 schapen per bedrijf.


2. Kunt u voor ons het verdienmodel van de schapenhouderij in kaart brengen: welke subsidies en premies bestaan er voor schapenhouders en welk bedrag aan subsidie en andere inkomenssteun kan een schapenhouder ontvangen?

Antwoord:
Zie ook antwoord 1. Voor een overzicht aan landelijke regelingen verwijzen wij naar de website van het Rijk over landbouwsubsidies.


3. Hoeveel schapenhouders in Noord-Brabant ontvangen subsidie of andere inkomenssteun en van wie?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2. Er zijn diverse mogelijkheden voor subsidie, hier zijn geen kant en klare cijfers van beschikbaar.


4. Welke wolfwerende maatregelen stelt de provincie Noord-Brabant beschikbaar aan schapenhouders?

Antwoord:
Provincie heeft een 30-tal noodsets beschikbaar om in bruikleen uit te geven. Een noodset bestaat uit een nachtkraal van 400 of 500 meter met netten van de juiste hoogte (1.20 m) en schrikdraadapparatuur van voldoende intensiteit (spanning > 4.500 volt en impulsenergie > 1,5 joule) om wolfwerend te zijn.


5. Wat zijn de kosten van de door de provincie geleverde wolfwerende maatregelen zoals netten, en afgezien van de vraag of de provincie deze beschikbaar stelt, wat zijn de kosten van elektrische rasters om wolven te weren en van (nacht)kralen voor schapen?

Antwoord:
Wolfwerende basissets zijn te koop vanaf een prijs van ongeveer 1.200 euro (vb. via Agri-shop). De sets vanuit provincie kosten gemiddeld zo’n 2.000 euro.


6. Hoeveel geld is er vanuit de provincie beschikbaar voor wolfwerende maatregelen en uit welk budget komt dit
?

Antwoord:
Er is geen vastgesteld budget in relatie tot de wolf beschikbaar, kosten zijn betaald vanuit het reguliere budget in relatie tot natuurwetgeving (begrotingspost ‘Natuurwet’ (04.01 - 0002389))

Interessant voor jou

Vragen over de Wolf in Brabant

Lees verder

Technische vragen over het op afstand uitlezen van informatie van elektronische luchtwassers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer