Tech­nische vraag over extra compen­satie voor kappen bomen langs de N395 ​


Indiendatum: 11 jun. 2020

Een aantal dagen geleden was in de media te lezen dat het verzet tegen de kap van 76 eiken langs de N395 is gestaakt. Een groep organisaties trokken de aangespannen rechtszaak in, nadat de provincie 235.000 euro extra beschikbaar heeft gesteld voor compensatie van de bomen die gekapt moeten worden. ​

Vraag: Uit welk budget/welke begrotingspost komt de 235.000 euro?

Indiendatum: 11 jun. 2020
Antwoorddatum: 22 jun. 2020

Een aantal dagen geleden was in de media te lezen dat het verzet tegen de kap van 76 eiken langs de N395 is gestaakt. Een groep organisaties trokken de aangespannen rechtszaak in, nadat de provincie 235.000 euro extra beschikbaar heeft gesteld voor compensatie van de bomen die gekapt moeten worden. ​

Vraag: Uit welk budget/welke begrotingspost komt de 235.000 euro?

Antwoord:
Het budget is beschikbaar vanuit het structurele investeringskrediet van € 26 mln dat jaarlijks door uw Staten op basis van de beleidsnota ‘Kwaliteit (onderhoud) provinciale infrastructuur’ ter beschikking wordt gesteld voor groot onderhoud en vervanging van provinciale infrastructuur.