Tech­nische vragen over het Regionaal Publiek Ontwik­kel­be­drijf REKS Hart van Brabant


Indiendatum: 10 dec. 2021

N.a.v. de Statenmededeling ‘Ondertekenen intentieverklaring Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf REKS Hart van Brabant’ hebben wij een aantal technische vragen.

1. Is de ondertekende intentieverklaring ergens in te zien? Zo ja, waar?

2. Zijn er andere RES-regio’s (ook buiten Brabant) waar een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf (of een gelijkend iets) is opgericht of waar hiertoe plannen zijn?

3. Gaan de redenen, waarom een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf een aangewezen middel is voor Hart van Brabant, ook op voor andere RES-regio’s, of is het (deels) regiogebonden? In het geval van regiogebondenheid; waaruit bestaat die gebondenheid? Anders geformuleerd: zou het idee van een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf ook toepasbaar zijn op de andere Brabantse RES-regio’s?

4. Als een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf uiteindelijk helemaal is opgericht is, en actief is, welke mogelijkheden heeft de markt dan om initiatieven van grootschalige duurzame energieopwekking te starten? M.a.w., is het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf dan één van de spelers op de markt, of heeft het een monopoliepositie? Of moet dit nog uitgewerkt worden?

Indiendatum: 10 dec. 2021
Antwoorddatum: 15 dec. 2021

N.a.v. de Statenmededeling ‘Ondertekenen intentieverklaring Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf REKS Hart van Brabant’ hebben wij een aantal technische vragen.

1. Is de ondertekende intentieverklaring ergens in te zien? Zo ja, waar?

Antwoord:
Vanwege de corona-maatregelen is het niet mogelijk om de intentieverklaring in één keer door de partijen te ondertekenen. Ondertekening vraagt daarom enige tijd. Zodra alle partijen de intentieverklaring ondertekend hebben, zal een afschrift beschikbaar zijn.


2. Zijn er andere RES-regio’s (ook buiten Brabant) waar een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf (of een gelijkend iets) is opgericht of waar hiertoe plannen zijn?

Antwoord:
Daarvan is ons niets bekend. De Regio Hart van Brabant is bij ons weten ook de enige regio die expliciet klimaat aan de energiestrategie heeft toegevoegd.


3. Gaan de redenen, waarom een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf een aangewezen middel is voor Hart van Brabant, ook op voor andere RES-regio’s, of is het (deels) regiogebonden? In het geval van regiogebondenheid; waaruit bestaat die gebondenheid? Anders geformuleerd: zou het idee van een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf ook toepasbaar zijn op de andere Brabantse RES-regio’s?

Antwoord:
Deels. Wat de regio Hart van Brabant onderscheidt is de gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor het realiseren van zowel de energiehubs als de klimaatadaptatieopgave.


4. Als een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf uiteindelijk helemaal is opgericht is, en actief is, welke mogelijkheden heeft de markt dan om initiatieven van grootschalige duurzame energieopwekking te starten? M.a.w., is het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf dan één van de spelers op de markt, of heeft het een monopoliepositie? Of moet dit nog uitgewerkt worden?

Antwoord:
Het staat alle partijen vrij om een vergunning aan te vragen. De exacte positie van het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf moet nog nader worden uitgewerkt.