Tech­nische vragen over het verbod op jacht om verspreiding van vogel­griep te vermin­deren


Indiendatum: 31 okt. 2022

In de omgeving van Baarle is de jacht beperkt. Jagers moeten wegblijven uit gebieden waar wilde watervogels zitten, om zo verspreiding van de vogelgriep te verminderen. Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. In welke regio’s van de provincie is het verstoren van wilde vogels i.v.m. vogelgriep verboden?

2. Leidt dit verstoringsverbod altijd tot sluiten van de jacht in die regio’s?

3. Leidt dit verstoringsverbod alleen tot sluiten van de jacht of zijn er ook andere activiteiten verboden, zoals bepaalde vormen van recreatie?

4. Indien ‘ja’ op de vorige vraag: Wie is verantwoordelijk voor beperken van verstoring; kan een terreineigenaar of TBO (tijdelijk) gebieden afsluiten? Zo ja, gebeurt dat ook?

Indiendatum: 31 okt. 2022
Antwoorddatum: 1 nov. 2022

In de omgeving van Baarle is de jacht beperkt. Jagers moeten wegblijven uit gebieden waar wilde watervogels zitten, om zo verspreiding van de vogelgriep te verminderen. Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. In welke regio’s van de provincie is het verstoren van wilde vogels i.v.m. vogelgriep verboden?

Antwoord:
Op dit moment zijn er in Brabant verschillende 10-kilometer zones ingesteld waar verboden en maatregelen gelden. De meeste besmette bedrijven liggen buiten Brabant maar overlapt de 10-km zones wel onze provincie. Het gaat om: Minderhout (België), Ospel (Limburg 2x), Heythuysen (Limburg), Tiel (Gelderland) en Hedel (Gelderland). In Brabant zelf ligt één besmet bedrijf in Neerkant. Op de Dierziekteviewer van RVO is de meest actuele situatie te raadplegen.
https://data.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html


2. Leidt dit verstoringsverbod altijd tot sluiten van de jacht in die regio’s?

Antwoord:
Nee, de jacht op wilde eend is verboden en ook is het verboden om andere watervogels te verontrusten door jacht, beheer en/of schadebestrijding. Op plekken waar jacht, beheer en schadebestrijding geen watervogels verontrusten, is jacht op andere diersoorten wel mogelijk.


3. Leidt dit verstoringsverbod alleen tot sluiten van de jacht of zijn er ook andere activiteiten verboden, zoals bepaalde vormen van recreatie?

Antwoord:
Er zijn bij ons geen andere verboden bekend dan degene die zijn opgenomen in de landelijke regeling. Sommigen gemeenten roepen bewoners op om honden aangelijnd te houden rond water en deze niet te laten zwemmen.


4. Indien ‘ja’ op de vorige vraag: Wie is verantwoordelijk voor beperken van verstoring; kan een terreineigenaar of TBO (tijdelijk) gebieden afsluiten? Zo ja, gebeurt dat ook?

Antwoord:
Een terreineigenaar of TBO kan op eigen initiatief een terrein of een gedeelten daarvan afsluiten. Er zijn bij ons geen terreinen bekend waar dit daadwerkelijk gebeurd is.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vragen naar aanleiding van de bijeenkomst betreffende het NPLG van vrijdag 21 oktober 2022

Lees verder

Technische vragen over de plannen voor de kap van bomen aan weerszijden van de N270 van Deurne naar Venray

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer