Tech­nische vragen over import van mest vanuit België


Indiendatum: 20 jun. 2022

In ‘Mestrapport 2021’ van de Vlaamse Landmaatschappij lezen wij;

  • “Op Vlaams niveau wordt dit mestoverschot weggewerkt, dankzij mestverwerking en export naar het buitenland” (p. 82);
  • “Nederland blijft de belangrijkste exportbestemming voor ruwe mest, goed voor 70% van de geëxporteerde hoeveelheid mest” (p. 81), en;
  • 0,39 miljoen ton mest wordt naar Nederland geëxporteerd.

Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Kunnen we aannemen dat het merendeel van de 0,39 mln ton Vlaamse mest die naar Nederland wordt geëxporteerd in Noord-Brabant terecht komt? Zo ja, kunt u aangeven hoeveel?

2. Kunt u aangeven hoeveel mest er vanuit Noord-Brabant richting Vlaanderen wordt geëxporteerd?

Indiendatum: 20 jun. 2022
Antwoorddatum: 23 jun. 2022

In ‘Mestrapport 2021’ van de Vlaamse Landmaatschappij lezen wij;

  • “Op Vlaams niveau wordt dit mestoverschot weggewerkt, dankzij mestverwerking en export naar het buitenland” (p. 82);
  • “Nederland blijft de belangrijkste exportbestemming voor ruwe mest, goed voor 70% van de geëxporteerde hoeveelheid mest” (p. 81), en;
  • 0,39 miljoen ton mest wordt naar Nederland geëxporteerd.

Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Kunnen we aannemen dat het merendeel van de 0,39 mln ton Vlaamse mest die naar Nederland wordt geëxporteerd in Noord-Brabant terecht komt? Zo ja, kunt u aangeven hoeveel?

Antwoord:
Nee. Het merendeel van de Vlaamse export van dierlijke mest komt in de provincie Zeeland, met name Zeeuws-Vlaanderen, terecht. Hieraan liggen geen statistische gegevens ten grondslag, maar wel is bekend dat vanwege de hoge transportkosten o.a. door problemen met transport van Brabantse mest door België de akkerbedrijven in Zeeuws-Vlaanderen dierlijke mest importeren uit Westelijk Vlaanderen. (Zie ‘Belgische mest populair in Zeeland’, Nieuwe Oogst).
Door de betrokken autoriteiten in Vlaanderen (VLM-Mestbant) en in Nederland (NVWA, RVO) alsook via het Europese systeem Traces worden gegevens over grensoverschrijdende mesttransporten geregistreerd. Uit die gegevens worden echter alleen de totaalcijfers per lidstaat gepubliceerd. De gegevens per provincie kunnen via een WOO-verzoek wel bij RVO worden opgevraagd.


2. Kunt u aangeven hoeveel mest er vanuit Noord-Brabant richting Vlaanderen wordt geëxporteerd?

Antwoord:
Zoals in het antwoord bij de vorige vraag is aangegeven, worden gegevens over export per provincie niet gepubliceerd. Vanuit Nederland is volgens de RVO in 2020 0,4 mln ton dierlijke mest geëxporteerd naar België (https://www.rvo.nl/sites/default/2019/05/Overzicht-export-dierlijke mest-per-jaar_0.pdf).
Uit onderzoek naar grensoverschrijdende mesttransporten vanuit Nederland ontstaat het beeld, dat er vanuit Brabant en Limburg voornamelijk varkensdrijfmest wordt afgezet in Vlaanderen, met name in de provincies Antwerpen en Limburg (‘Landelijke rapportage en inventarisatie export en verwerking dierlijke mest’, NCM, 2020, blz 39).
Een belangrijk deel van deze mesttransporten heeft betrekking op vervoer van varkensdrijfsmest van naar grond in eigendom bij Brabantse boeren.

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Vragen over het voornemen om veel meer bomen te kappen voor de reconstructie van de N65 dan eerder bekend was

Lees verder

Technische vragen over de 80%-versie van de Uitvoeringsagenda Mest

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer