Tech­nische vragen over schade aan fruit­teelt door Kauwen en Zwarte Kraaien


Indiendatum: 22 sep. 2021

Wat betreft schade aan fruitteelt door Kauwen en Zwarte Kraaien heeft de Partij voor de Dieren de volgende technische vragen.

1. Wordt de jaarlijkse schade aan fruitteelten door Kauwen en Zwarte Kraaien geregistreerd? Zo ja, door wie? Zo nee, waarom niet?

2. Indien nee bij de vorige vraag: Wat is de jaarlijkse schade en schadeontwikkeling aan fruitoogst in Noord-Brabant vanaf 2016? Graag waar mogelijk de schade per fruitsoort.

3. Wat is het aantal hectaren waarop fruit wordt gekweekt in Noord-Brabant? Is dit aantal sinds 2016 toegenomen of afgenomen?