Tech­nische vragen over spel­regels natuur­com­pen­satie bij wind­tur­bines in het NNB


Indiendatum: apr. 2020

1. Aan welke jurisprudentie van de Raad van State refereert u, in het licht van de aanpassing in artikel 3.38 die windturbines in het NNB mogelijk maken, direct aansluitend op hoofdinfrastructuur?

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 20 apr. 2020

1. Aan welke jurisprudentie van de Raad van State refereert u, in het licht van de aanpassing in artikel 3.38 die windturbines in het NNB mogelijk maken, direct aansluitend op hoofdinfrastructuur?

Antwoord:
Dit betreft de uitspraak van de RvS op 13 december 2017 inzake het ‘bestemmingsplan Windturbinepark Kabeljauwbeek 2016’. Ik heb een kopie van de uitspraak als bijlage bijgesloten.