Tech­nische vragen over Staten­me­de­deling VTH Indi­ca­toren 2019


Indiendatum: mei 2020

Afwijking Wnb: Voor Wnb houtopstanden geldt dat de productie beduidend lager ligt (40%), zeker afgezet tegen de financiële uitputting (100 %). Dit heeft onder meer te maken met het veelvuldig gebruik maken van de helpdeskfunctie en besteding van uren aan diverse juridische procedures.

1. Wat waren/zijn de meest voorkomende vragen aan de helpdesk en kunt u de strekking van de juridische procedures aan ons toelichten?

De hogere uitputting (77%) t.o.v. de kwantitatieve realisatie 57% bij Wnb faunabeheer wordt onder meer veroorzaakt door uren die besteed zijn aan het geven van voorlichting.

2. Waaruit bestaat de genoemde voorlichting? Waar wordt het restant van de hogere uitputting bij Wnb faunabeheer door veroorzaakt?

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 26 mei 2020

Afwijking Wnb: Voor Wnb houtopstanden geldt dat de productie beduidend lager ligt (40%), zeker afgezet tegen de financiële uitputting (100 %). Dit heeft onder meer te maken met het veelvuldig gebruik maken van de helpdeskfunctie en besteding van uren aan diverse juridische procedures.

1. Wat waren/zijn de meest voorkomende vragen aan de helpdesk en kunt u de strekking van de juridische procedures aan ons toelichten?

Antwoord:
Door het massaal afsterven van fijnspar-opstanden als gevolg van aantasting door de letterzetter (een kever) werd er veel gebruik gemaakt van de helpdesk en informatie gevraagd over “hoe te handelen”. De ODBN is over dit onderwerp zo’n 50 keer benaderd. Ook werd er veel informatie ingewonnen door taxateurs, met name ten behoeve van kavelruilprojecten.
Bij de tijdsbesteding aan juridische procedures moet gedacht worden aan de afhandeling van Wob-verzoeken, behandeling van bezwaar en beroep, en de wet dwangsom.


De hogere uitputting (77%) t.o.v. de kwantitatieve realisatie 57% bij Wnb faunabeheer wordt onder meer veroorzaakt door uren die besteed zijn aan het geven van voorlichting.

2. Waaruit bestaat de genoemde voorlichting? Waar wordt het restant van de hogere uitputting bij Wnb faunabeheer door veroorzaakt?

Antwoord:
De voorlichting gerelateerd aan de opdracht voor Wnb Faunabeheer bestaat onder meer uit het verstrekken van informatie voor het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Wnb in relatie tot faunabeheer.
Andere aspecten die zorgen voor een relatief hogere uitputting van deze opdracht komt door besteding aan beleidsondersteuning, advies bij de behandeling van statenvragen over fauna- en jachtbeleid en advisering SSIB bij fauna-zaken. Met name problemen rond de verspreiding van de bever, de das en het wilde zwijn vroegen veel aandacht.