Tech­nische vragen over Staten­me­de­deling Wijziging uitvoering Subsi­die­re­geling Groen Blauw Stimu­le­rings­kader Noord-Brabant


Indiendatum: feb. 2020

Gedeputeerde Staten hebben besloten de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant zelf uit te gaan voeren in plaats van deze uit te besteden aan RVO. Door de subsidieregeling als provincie zelf uit te gaan voeren, kan er worden bezuinigd op de uitvoeringskosten.

In de huidige situatie kost de uitvoering in de periode 2020 t/m 2026 € 2.419.000 (programmakosten). Het zelf uitvoeren van de subsidieregeling kost € 1.762.000 (OKB). Hiermee leidt deze aanpassing tot een kostenbesparing van ca. € 650.000 in de periode 2020 t/m 2026. Vanaf 2027 is er een structurele stijging van het organisatiekostenbudget van € 247.000,- per jaar en een structurele daling van de programmakosten van € 567.000,- per jaar. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Kunt u de kosten voor uitvoering in de huidige situatie voor ons uiteen zetten tegenover de kosten die zullen worden gemaakt wanneer de provincie de subsidieregeling zelf gaat uitvoeren, zodat voor ons inzichtelijk wordt waarom er in de toekomst zoveel geld kan worden bespaard?

2. Wat kost een FTE voor de uitvoering van de subsidieregeling bij de RVO en wat kost dezelfde FTE bij de provincie Noord-Brabant?

3. Waarop baseert u de aanname dat de subsidieregeling in de nieuwe situatie kan worden uitgevoerd met de inzet van minder FTE?

4. Hoeveel budget is er in totaal beschikbaar vanuit de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant?

5. Hoeveel van het totale budget wordt besteed aan de uitvoeringskosten of programmakosten?

6. Is dit bedrag in de huidige situatie in verhouding tot andere provinciale subsidieregelingen? Zo nee, waarom niet?

7. Is dit bedrag in verhouding tot andere provinciale subsidieregelingen wanneer de provincie de subsidieregeling zelf gaat uitvoeren? Zo nee, waarom niet?

8. Zijn er alternatieven te bedenken waardoor de uitvoeringskosten van de subsidieregeling verder kunnen worden verlaagd? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 21 feb. 2020

1. Kunt u de kosten voor uitvoering in de huidige situatie voor ons uiteen zetten tegenover de kosten die zullen worden gemaakt wanneer de provincie de subsidieregeling zelf gaat uitvoeren, zodat voor ons inzichtelijk wordt waarom er in de toekomst zoveel geld kan worden bespaard?

Antwoord:
Zie bijgevoegd overzicht.


2. Wat kost een FTE voor de uitvoering van de subsidieregeling bij de RVO en wat kost dezelfde FTE bij de provincie Noord-Brabant?

Antwoord:
De werkzaamheden van de RVO worden uitgevoerd op basis van de door de staatssecretaris van het ministerie voor economische zaken en Klimaat vastgestelde tarieven voor 2018 te weten € 84,- €101,30 en € 130,- per uur. Binnen de provincie Brabant wordt voor 1 FTE gerekend met een gemiddeld tarief van € 112.000 en 1350 effectieven uur per fte.


3. Waarop baseert u de aanname dat de subsidieregeling in de nieuwe situatie kan worden uitgevoerd met de inzet van minder FTE?

Antwoord:
In 2020 is 5,5 FTE nodig in verband met de reguliere werkzaamheden en de additioneel werkzaamheden welke verband houden met de transitie. Op termijn wordt de personele inzet gestabiliseerd op 3,7 FTE.


4. Hoeveel budget is er in totaal beschikbaar vanuit de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant?

Antwoord:
Jaarlijks is € 4,3 mln. beschikbaar waarvan € 1,9 wordt ingebracht door de gebiedspartners.


5. Hoeveel van het totale budget wordt besteed aan de uitvoeringskosten of programmakosten?

Antwoord:
De opdracht aan de RVO bedraagt momenteel ca € 520.000 mln. incl indexatie wordt deze op termijn geraamd op € 567.000 mln.


6. Is dit bedrag in de huidige situatie in verhouding tot andere provinciale subsidieregelingen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De provincie beschikt niet over vergelijkbare regelingen.


7. Is dit bedrag in verhouding tot andere provinciale subsidieregelingen wanneer de provincie de subsidieregeling zelf gaat uitvoeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De kosten zijn vergelijkbaar met andere provinciale regelingen die we zelf uitvoeren en waarbij dezelfde uitvoeringsaspecten aan de orde zijn.


8. Zijn er alternatieven te bedenken waardoor de uitvoeringskosten van de subsidieregeling verder kunnen worden verlaagd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, indien uit de nog uit te voeren studie blijkt dat er meer automatiseringsmogelijkheden zijn, dan leidt dit op termijn tot een verdere financiële besparing.