Tech­nische vragen over zonne­parken op gesloten vuil­stort­plaatsen


Indiendatum: 14 dec. 2020

Wat betreft de bouw van zonneparken op gesloten vuilstortplaatsen zoals op de locatie aan de Bollendonkseweg tussen Etten-Leur en Zevenbergen, heeft de Partij voor de Dieren de volgende technische vragen.

1. Hoeveel gesloten vuilstortplaatsen telt Brabant?

2. Hoeveel van deze locaties Brabant zijn momenteel in beeld voor het plaatsen van zonnepanelen?

3. Welke planologische status heeft een gesloten vuilstortplaats?

4. De gesloten vuilstortplaats aan de Bollendonkseweg is feitelijk een extensie van het aanliggende NNB, heeft de vuilstortplaats ook een beschermingsstatus?

5. Welke andere gesloten vuilstortplaatsen in Noord-Brabant doen feitelijk dienst als natuurgebied?

6. Is er planologisch gezien een mogelijkheid tot bescherming van deze gebieden?

7. Welke onderzoeken (bijvoorbeeld soortenonderzoek) worden uitgevoerd voordat de zonnepanelen op de locatie aan de Bollendonkseweg kunnen worden geplaatst?

8. Welke vergunningen/ontheffingen zijn nodig voor het zonnepark?

9. Wie verleent de vergunningen/ontheffingen?