Vervolg­vragen over bloemen die door de provincie als geschenk worden gegeven


Indiendatum: 23 jun. 2023

Geacht college,

Hartelijk bedankt voor de beantwoording van onze eerder gestelde vragen over de bloemen die door de provincie als geschenk worden gegeven. Extra dank voor uw open houding tegenover alternatieve geschenken, en complimenten voor de eerste invulling daarvan bij de maidenspeeches en de installatie van burgerleden.

Naar aanleiding van de beantwoording hebben wij een paar vervolgvragen.

U geeft aan dat de bloemenleverancier, waarmee de provincie samenwerkt, met name bloemen, planten en snijgroen inkoopt met de volgende labels: MPS-A, Biologisch/EKO, Milieukeur, Fair Flower Plants met MPS-A. Dat de leverancier met name bloemen met deze labels inkoopt, wil nog niet zeggen dat de provincie enkel bloemen, planten en snijgroen afneemt met een dergelijk keurmerk.

1. Bent u bereid om aan uw leverancier aan te geven in het vervolg enkel bloemen, planten en snijgroen af te nemen met een dergelijk keurmerk? Zo nee, waarom niet?

U geeft aan dat de leverancier bij de inkoop en levering bloemen rekening houdt met het gebruik van seizoensbloemen.

2. Wil dit ook zeggen dat de provincie enkel seizoensbloemen inkoopt? Zo nee, bent u bereid dit te doen?

3. Indien het niet mogelijk blijkt om enkel seizoensbloemen in te kopen, bent u dan bereid een alternatief geschenk aan te bieden? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Ellen Putman
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 23 jun. 2023
Antwoorddatum: 16 jul. 2023

Hartelijk bedankt voor de beantwoording van onze eerder gestelde vragen over de bloemen die door de provincie als geschenk worden gegeven. Extra dank voor uw open houding tegenover alternatieve geschenken, en complimenten voor de eerste invulling daarvan bij de maidenspeeches en de installatie van burgerleden.

Naar aanleiding van de beantwoording hebben wij een paar vervolgvragen.

U geeft aan dat de bloemenleverancier, waarmee de provincie samenwerkt, met name bloemen, planten en snijgroen inkoopt met de volgende labels: MPS-A, Biologisch/EKO, Milieukeur, Fair Flower Plants met MPS-A. Dat de leverancier met name bloemen met deze labels inkoopt, wil nog niet zeggen dat de provincie enkel bloemen, planten en snijgroen afneemt met een dergelijk keurmerk.

1. Bent u bereid om aan uw leverancier aan te geven in het vervolg enkel bloemen, planten en snijgroen af te nemen met een dergelijk keurmerk? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, de leverancier heeft aangegeven dat de Provincie Noord-Brabant enkel bloemen, planten en snijgroen afneemt met een dergelijk keurmerk. Dit doet de leverancier op basis van het bestaande inkoopbeleid van de Provincie Noord-Brabant dat is gericht op maatschappelijk verantwoord inkopen.


U geeft aan dat de leverancier bij de inkoop en levering bloemen rekening houdt met het gebruik van seizoensbloemen.

2. Wil dit ook zeggen dat de provincie enkel seizoensbloemen inkoopt? Zo nee, bent u bereid dit te doen?

Antwoord:
Nee, dit is niet mogelijk. Wij houden zoveel mogelijk rekening met het inkopen van seizoensbloemen. Maar met name in de wintermaanden is er onvoldoende aanbod om aan die eis te voldoen.


3. Indien het niet mogelijk blijkt om enkel seizoensbloemen in te kopen, bent u dan bereid een alternatief geschenk aan te bieden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, zoals eerder aan gegeven bekijken wij de mogelijkheden om alternatieve geschenken aan te bieden. Wij kijken altijd naar het meest passende geschenk, waarbij bloemen soms het beste passen bij een bepaalde gelegenheid en dit ook als zodanig door de ontvanger ervan wordt ervaren.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vragen over de beschikbaarheid van OV-fietsen bij stations

Lees verder

Vragen over tunnels voor kleine dieren in Slimme Wijk Helmond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer