Vragen over 4.000 m3 wegge­lopen mest bij mest­ver­gister Blue Sphere in Sterksel


Indiendatum: 2 feb. 2021

Geacht college,

Afgelopen weekend is bij de mestvergistingsinstallatie Blue Sphere op bedrijventerrein Poort43 in Sterksel een enorme mestzak van 4000 m3 kapot gegaan, waardoor de mest die in de zak zat over een groot gedeelte van het terrein is gedreven. Wij hebben hierover de volgende vragen.

In het bericht hierover van Heeze-Leende 24 wordt door de omgevingsdienst gesteld dat het bedrijf onder een vergrootglas ligt en dat er weer iets is voorgevallen.

1. Kunt u aangeven welke eerdere voorvallen er zijn geweest? Werden daarmee milieuregels overtreden, en zo ja, welke?

2. Kunt u aangeven waarom het bedrijf onder een vergrootglas ligt? Zo nee, waarom niet?

In het bericht geeft de woordvoerder van omgevingsdienst aan dat het gaat om duizenden kubieke meters mest die op het terrein ligt. Een woordvoerder van Poort43 stelt dat het gaat om “water met kali en wat stikstof”.

3. Kunt u aangeven wat er precies gelekt is?

4. Is er gevaar voor en/of schade aan bodem en/of (oppervlakte)water ontstaan? Zo ja, wat is de omvang van de schade?

5. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: wat wordt er gedaan om de schade te herstellen, en wie draagt hiervan de kosten?

Poort43 geeft ook aan dat ze er niets aan kunnen doen, implicerend dat het voorval niet was te voorkomen.

6. Hoe kan het dat iets wat recent geïnstalleerd en gekeurd is, toch kan zorgen voor een dergelijke ravage?

7. Wat gaat er gebeuren om er voor te zorgen dat dit niet nog eens gebeurt?

Eerder hebben we geconstateerd dat alle benodigde vergunningen nog niet waren verleend, terwijl toen wel al aan de bouw van de installatie was begonnen.

8. Zijn de benodigde vergunningen voor deze mestvergistingsinstallatie inmiddels allemaal op orde? Zo nee, wat ontbreekt er precies?

Dit voorval doet denken aan de mestlozingen door BioSpares, een aantal jaar geleden. Daarbij waren de gevolgen voor omliggende natuur fataal. Natuurlijk wordt getracht de risico’s van grootschalige mestverwerking te minimaliseren, maar als het mis gaat, gaat het ook echt goed mis.

9. Hoe schat u de gevaren van mestfabrieken in voor de natuur en volksgezondheid?

10. Bent u het met ons eens dat we, gezien de gevolgen van dit soort incidenten, die nooit helemaal zijn te voorkomen, deze risico’s van mestfabrieken niet moeten nemen?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld
Partij voor de Dieren Noord-Brabant