Vragen over de Nationale Week Zonder Vlees


Indiendatum: feb. 2018

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de Nationale Week Zonder Vlees.


Geacht college,

Van 5 tot en met 11 maart 2018, tijdens de Nationale Week Zonder Vlees, lanceert De Hippe Vegetariër in samenwerking met de Vegetariërsbond ook de Vegetarische Restaurantweek. Brabantse Agrofood promoot op haar website deze speciale week. Tijdens de Vegetarische Restaurantweek heeft een selectie restaurants door heel Nederland een speciaal vegetarisch aanbod samengesteld voor lunch of diner.

Wij hebben hierover de volgende vragen waarvan wij hopen dat u ze voor aanvang van de Nationale Week Zonder Vlees kunt beantwoorden.

(In de vragen hieronder definiëren wij 'vegetarisch' als iets dat niets van gedode dieren bevat. Insecten vallen daar ook onder.)

1. Doen het bedrijfsrestaurant en de catering van de provincie ook mee met de Nationale Week Zonder Vlees en de Vegetarische Restaurantweek? Zo ja, op welke wijze (afwijkend van het standaard aanbod)? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u voornemens om tijdens de maaltijden voor de Statentweedaagse in de Rosep op donderdag 8 en vrijdag 9 maart aandacht te besteden aan de Nationale Week Zonder Vlees of aan de Vegetarische Restaurantweek door extra of zelfs uitsluitend vegetarische maaltijden aan te bieden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

3. Op welke ander wijzen neemt u deel en/of draagt u bij aan de Nationale Week Zonder Vlees of de Vegetarische Restaurantweek?

4. Heeft u voornemens om ook buiten de Nationale Week Zonder Vlees extra aandacht te besteden aan vegetarisch en plantaardig voedsel? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel en Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2018
Antwoorddatum: 13 mrt. 2018

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Doen het bedrijfsrestaurant en de catering van de provincie ook mee met de Nationale Week Zonder Vlees en de Vegetarische Restaurantweek? Zo ja, op welke wijze (afwijkend van het standaard aanbod)? Zo nee, waarom niet?

Ja, zij zullen gedurende deze week meer(dere) gerechten vegetarisch aanbieden. Onze bedrijfscateraar schept hierin extra ruimte, zodat mensen in het bedrijfsrestaurant hierbij hun eigen keuzes kunnen maken.


2. Bent u voornemens om tijdens de maaltijden voor de Statentweedaagse in de Rosep op donderdag 8 en vrijdag 9 maart aandacht te besteden aan de Nationale Week Zonder Vlees of aan de Vegetarische Restaurantweek door extra of zelfs uitsluitend vegetarische maaltijden aan te bieden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

GS is niet bevoegd voor het antwoord op deze vraag. Aangezien dit een Staten-aangelegenheid is, berust dit bij de Griffie. Zij zijn op de hoogte gesteld van uw vraag, en zullen separaat naar u toe reageren.


3. Op welke ander wijzen neemt u deel en/of draagt u bij aan de Nationale Week Zonder Vlees of de Vegetarische Restaurantweek?

Onze huiscateraar doet dat door middel van de inzet van extra promotiemateriaal in het bedrijfsrestaurant.

Gedeputeerde mevr. M.J.G. Spierings heeft namens het college van GS deelgenomen aan de Nationale Week Zonder Vlees.


4. Heeft u voornemens om ook buiten de Nationale Week Zonder Vlees extra aandacht te besteden aan vegetarisch en plantaardig voedsel? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Nee, dat doen wij niet op basis van extra aandacht. Wel bieden wij, zoals altijd al, in het standaard assortiment diverse vegetarische gerechten aan, zoals: soep, broodjes en wisselend in de warme gerechten. Dit wordt dan steeds duidelijk aangeduid als zijnde vegetarisch; via de zogenaamde ‘signing’. De cateraar verzorgt ook elke week de “verspillingsvrije vrijdag”.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA