Vragen over horror­schuren in de pluim­vee­hou­derij


Geacht college,

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights bracht op 7 januari jl. zeer schokkende beelden naar buiten van horrorschuren, ook in Noord-Brabant. Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. Bent u bekend met deze beelden?

2. Animal Rights-activist Erwin Vermeulen erkent dat de beelden zeker niet allemaal zaken laten zien waar regels worden overtreden. "Maar dat ieder fatsoenlijk mens zou wensen dat dit illegaal was." Is het College het eens met de uitspraak van Vermeulen dat "ieder fatsoenlijk mens zou wensen dat dit illegaal was"? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om de situatie(s) in de provincie Noord-Brabant ter plekke te bekijken? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met ons eens dat een dergelijke controle bij ieder leghennenbedrijf zou moeten plaatsvinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om in overleg met de IV-gemeenten te bewerkstelligen dat ieder leghennenbedrijf in Noord-Brabant tenminste jaarlijks wordt gecontroleerd?

5. Kunt u aangeven wanneer de laatste controles op milieueffecten, gezondheidsrisico’s voor de omgeving, fijnstofuitstoot, geurhinder voor omwonenden en dierenwelzijn hebben plaatsgevonden bij deze bedrijven? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om, in overleg met de IV-gemeenten, de omgevingsdiensten te verzoeken om actief melding te maken bij de NVWA als er dode, in staat van ontbinding verkerende of zieke dieren aangetroffen worden? Zo nee, waarom niet?

7. Animal Rights geeft op haar website aan dat leghennenbedrijven geen uitvalpercentages bijhouden. Bent u met ons eens dat uitvalcijfers belangrijk zijn om het dierenwelzijn te monitoren? Zo nee, waarom niet?

8. Welke risico’s voor de volksgezondheid en dierenwelzijn brengen in verregaande staat van ontbinding verkerende kippen met zich mee?

9. Bent u met ons eens dat Brabant niet gebaat is met ondernemers die op dergelijke wijze met dierenwelzijn omgaan? Zo nee, waarom niet?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren