Beste­ding­gelden Essent


23 april 2009

Voorzitter,

De inhoud van dit investeringsprogramma sluit niet aan bij onze zienswijze. Wij vinden dat de beschikbare middelen voor de volle honderd procent ingezet moeten worden op dat wat werkelijk duurzaam is. Meer wegen, waardoor nog meer auto’s nog meer fossiele brandstof erdoor gaan jagen, of een dure hoge snelheidslijn, waarvan we nu al uit ervaring weten dat slechts een handjevol mensen er gebruik van gaat maken, vallen wat ons betreft niet onder de noemer duurzaam.
Wij vinden dat er ingezet moet worden op een fijnmazige glasvezelinfrastructuur door heel Brabant waardoor meer gedecentraliseerde kenniscentra, ondernemers en innovatieve talenten met elkaar verbonden kunnen worden en op efficiënte wijze met elkaar kunnen communiceren, bijvoorbeeld door de beeldtelefoon, zonder dat men meteen de auto of de trein in hoeft.

Verder is de beschreven inzet van biomassa voor vergisting of verbranding voor ons te vaag. Eerder werden immers al mestvergisters duurzaam genoemd, terwijl ze een zeer onduurzame bio-industrie bestendigen. De PvdD is van mening dat consumenten niet afhankelijk moeten worden gemaakt van deze energiebron.
Wij vinden het op grote schaal planten van bomen voor houtwinning een beter standpunt. Daarbij kan de provincie bosontwikkelingsgebieden (BOG’s) aanwijzen. Waar de Brabantse akkers nu vol staan met veevoedermais kunnen ook bomen en snelgroeiende gewassen staan; zoals wilgenplantages die tevens goed blijken te zijn voor toename van biodiversiteit. Daar wordt Brabant groener en schoner van.
Het levert een betere leefomgeving voor kinderen en maakt het een plek waar werknemers en werkgevers zich graag vestigen, het is aantrekkelijk voor toerisme en voor de economie.

De duurzame innovatie moet daarbij niet vergeten worden. Stimuleer de productie van duurzame producten zoals, bijvoorbeeld bureaustoelen van hout en vezels duurzame, die gerecycled kunnen worden. Dat gaat niet vanzelf. Daar moeten we dan wel op inzetten. De grondstoffen moeten er zijn. Het concept zelf hoeven we niet te ontwikkelen, de Scandinavische landen zijn hier al voorlopers van.
Stimuleer het verbouwen van lupine en de afname van de vleesvervanger die hiervan gemaakt wordt. Zet in op lokaal geproduceerd voedsel, produceer niet voor de wereldmarkt, maar distribueer lokaal. Zet met gebruik van de middelen in op de transitie naar een meer plantaardig dieet. Eén dag minder vlees eten levert al een enorme energiebesparing op. Twee dagen per week geen vlees, spaart net zoveel als het overstappen van de hele bevolking op een energiezuinige koelkast, diepvriezer, een zuinige wasmachine, een zuinige vaatwasser, een zuinige wasdroger, dubbel glas in alle huizen, allemaal een HR ketel en de isolatie van alle Nederlandse voorgevels, samen 6,25 megaton.

Concrete duurzame voorbeelden, terwijl het hele stuk helaas juist uitblinkt in vaagheid. Neem de focus die gelegd wordt op kennis (p1) en bezie dan de conclusie even verderop dat creatie van kennis en innovatie fundamenteel onzeker is en niet vooraf kan worden ontworpen (p17). Men beaamd dus zelf dat alles wat hierover verder gezegd gaat worden in het stuk onzeker is en niet concreet. We zijn er echter absoluut niet voor om een blanco cheque uit te schrijven op basis van vage, onzekere en weinig concrete uitspraken. Wij willen eerst een verdere uitwerking zien, en vinden dat alléén concrete, goed te beoordelen initiatieven waarvan het duurzame karakter ook de mondiale toets kan doorstaan, dienen te worden gehonoreerd.

Tot slot baart het ons zorgen dat met name bestaande instituten en centra worden genoemd. De automotiv industry ligt door de crisis op zijn gat en dat is niet voor niks, nu merken we pas wat auto’s echt zouden moeten kosten, en waarom zouden we daar geld in pompen? De geschiedenis leert ons dat bestaande bedrijven niet die bedrijven zijn die andere technologieën ontwikkelen. We hoeven van FORD en MAZDA geen elektrische auto te verwachten.

Nieuwe ontwikkelingen zoals elektrische auto’s zullen komen van kleine, jonge frisse MKB’ers. We moesten (volgens de nota) met een andere bril op gaan kijken? Het helemaal anders doen? Daar zijn we in Brabant immers goed in?
Investeer in mensen en bedrijven die met goede en concrete ideeën komen. Ga het MKB stimuleren om zonnepanelen te fabriceren door bijvoorbeeld afname te stimuleren en te garanderen. Het bedrijf wordt dan vanzelf gestimuleerd om door te ontwikkelen aangezien het dan zelf de middelen genereert.
Het wordt tijd de mouwen op te stropen en te beginnen: niet almaar kennis vergaren, maar productie stimuleren ook al zijn zonnepanelen nog niet 100% doorontwikkeld.

Werk verder samen met andere provincies, maak desnoods gezamenlijk een landelijke pot en focus op wind, zon, water en biomassa. Met een investering van 250 miljoen euro is bijvoorbeeld een zonnekrachtcentrale te bouwen van 50 MW die een jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit op zal wekken van 40 GWh. Ter vergelijk: dit is 25 % van de totale elektriciteitsbehoefte van Schiphol.

We zijn het aan toekomstige generaties verplicht om nu niet al het geld te versnipperen en te verkwanselen. Wij mogen nu als overheid geen kansen laten liggen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer