Brabantse Aanpak Leegstand


18 november 2016

Voorzitter,

Laten we voorop stellen dat overheden niet verantwoordelijk mogen worden gesteld voor de leegstand van gebouwen! De gedeputeerde heeft ook bevestigd dat wij als provincie niet gaan betalen voor het slopen of verbouwen van leegstaande gebouwen.

Het zijn de eigenaren die primair verantwoordelijk zijn. Ook als er sprake is van verloedering of criminaliteit zijn wij van mening dat met name overheden vooral de eigenaren hierop aan zullen moeten spreken.

Als het gaat om leegstand in het landelijk gebied gaat het vooral om gebouwen die overbodig zijn geworden door de intensivering van de landbouw, de vrijkomende agrarische bedrijven (VAB's). Het is daarmee wel een resultante van een provinciaal beleid van de afgelopen jaren waarbij vooral is ingezet op schaalvergroting. Wat ons betreft een slecht beleid!

We krijgen sterk het gevoel dat we met het voorliggende beleid opnieuw bezig zijn om een enkele sector de hand boven het hoofd te houden. En dat met een sausje van economische innovatie, natuur, duurzame energie, sociale veerkracht, etc, etc...

We hebben gezien dat de afgelopen jaren vele druk is uitgeoefend op de provincie. Maar wat gaat het college er aan doen om te zorgen dat er niet meer leegstand bij komt?

En wordt er op aangestuurd om bouwwerken, nadat ze overbodig zijn geworden, na te zijn fiscaal afgeschreven, zoals VAB's, ook verplicht af te breken?

Want wij zijn er niet voor om slecht gedrag te belonen. Wat we als overheid hier wel aan het doen zijn is het weggeven van rechten middels het wijzigen van bestemmingen. Immers door de acties die worden aangekondigd zoals het omzetten van stallen in woningbouw, winkels en kantoren geven we wel rechten en dus geld weg.

Elke projectontwikkelaar wil graag rijk worden van de bestemmingswijzigingen, ze zullen vast in de rij staan, maar wij zijn daar absoluut niet voor.

We vinden een investering van 1,8 miljoen voor de komende 2 jaar een fors bedrag.

Als Partij voor de Dieren steunen we daarom het voorliggende voorstel niet.