Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploi­tatie


20 januari 2017

Voorzitter,

Als Partij voor de Dieren hebben we een aantal vragen gesteld over het Pivot Park en deze financiering. We hebben duidelijk een andere visie op de ondersteuning aan Pivot Park dan het college.

Met het voorliggende voorstel doen we opnieuw een beroep op publiek geld om economische bedrijvigheid te financieren. Ook nu weer een enorm bedrag à 13,9 miljoen euro, terwijl er klaarblijkelijk genoeg geld verdiend wordt, met een rendement van 64 miljoen euro.
Als je al zou kiezen om geld te investeren, dan lijkt het ons beter om dat uit geld van de investeringsmaatschappij te doen, de BOM, in plaats van met extra provinciaal geld. En het verbaast ons dat over de voorwaarden van die lening nog geen afspraken zijn gemaakt.
Een lening van bijna 14 miljoen euro voor 100 extra arbeidsplaatsen is 127.000 euro per plaats. Dat soort getallen stelt ons niet gerust. Vroeger had je een boerenleenbank en nu worden wij als provincie een Brabantleenbank. Wij vinden dat geen goede ontwikkeling.

Verder vinden wij het zeer te betreuren dat er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om het aantal dierproeven te verminderen. Als je al optreedt als financier, dan vinden wij dat het maatschappelijk verantwoord moet zijn.
De wens van de Tweede Kamer is om het aantal dierproeven te verminderen en in te zetten op alternatieven, waarvan steeds duidelijk wordt dat die een beter voorspellend vermogen hebben dan dierproeven.
Maar het college is kennelijk van mening dat het park vol moet, ook al levert het meer dierproeven op. Niet nodig, niet innovatief, en niet toekomstgericht. Dus niet innovatief.

Erg jammer want zowel financieel als maatschappelijk mist het voorstel voor ons de nodige aantrekkingskracht.

Voorzitter, tot zover.