Thema­ver­ga­dering Transitie duurzame veehou­derij


23 juni 2017

Voorzitter,

Met het provinciale beleid proberen we steeds deelproblemen op te lossen, terwijl het grote plaatje laat zien dat het systeem van te veel dieren houden niet duurzaam is, daar verandert een luchtwasser op zonnepanelen, of energiewinning uit mestvergisting niets aan.

We grijpen steeds in op het niveau van de veehouder, daar waar de minste rek in het systeem zit. Daardoor leggen kleine boeren het loodje en krijgen de grote jongens meer macht. Een megastal met 18.000 varkens en één werknemer is te zot voor woorden.

De rest van de keten, zoals de retail , wordt met rust gelaten. Daardoor blijft het systeem in stand.

De slotsom is dat we alleen symptomen bestrijden. Terwijl miljarden mensen in de wereld honger lijden omdat we kostbare landbouwgrond gebruiken voor veevoer, houden we hier de veestapel in stand.

Het beleid is een snelweg richting meer intensieve veehouderij. GS gaan hiermee in tegen de wens van Brabanders, want die hebben gezegd: Megastallen Nee!

Biologische boeren betalen de prijs voor probleem die zij niet veroorzaken.

De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij) zijn niet de grote wondermiddelen gebleken om de stikstofuitstoot terug te dringen. De BZV is een wassen neus; door je bedrijf te greenwashen kunnen je punten voor uitbreiding verdienen, terwijl het voor verbetering van dierenwelzijn, natuur en volksgezondheid bewezen niets bijdraagt.

De geactualiseerde verordening ruimte biedt nog steeds mogelijkheden voor meer grootschalige mestverwerking en meer grote stallen. Stalderen biedt werkelijk geen oplossing voor de problemen.

GS erkennen de problemen van de sojaimport, beloven er iets tegen te doen, maar met het huidige beleid komt daar helemaal niets van terecht.

U introduceert een nieuwe vorm van intensieve veehouderij, namelijk de struisvogelhouderij. Waarbij we massaal de kop in het zand steken. De enige manier om de problemen structureel op te lossen is het houden van minder dieren en te kiezen voor een meer plantaardig dieet.

Interessant voor jou

Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdiensten

Lees verder

Nieuw landbouwbeleid (wijziging Verordening ruimte & tweede wijzigingsverordening natuurbescherming Noord-Brabant)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer