Vast­stellen inpas­sings- en exploi­ta­tieplan Logistiek Park Moerdijk


6 februari 2015

De voorliggende stukken voor het Logistiek Park Moerdijk zijn een sluitstuk van een lange periode van besluitvorming. Uiteindelijk nemen we hier en nu een politiek besluit, maar wel een politiek besluit zonder relatie met de realiteit.

De partijen die voor het voorstel zullen stemmen laten zien dat zij het grote geld belangrijker vinden dan zorgvuldigheid en leefbaarheid. Ons eigen provinciaal beleid spreekt van zuinig ruimte gebruik, maar daad bij het woord voegen doen we niet.

Het is overduidelijk dat er veel leegstand is op de industrieterreinen in West-Brabant. Hoe kan het zijn dat er geen logistieke bedrijven zijn die zich er willen vestigen? Sterker nog waarom verlaten bestaande logistieke bedrijven de haven van Moerdijk?

Volgens mij heeft niemand er een passend antwoord op. Maar we denken het antwoord te weten, een groter bedrijventerrein!?

De tijd dat we economie kunnen stimuleren door te investeren in grootschalige industrieterreinen is echt voorbij. Het is oude politiek. En dat is precies wat de second opinion ons probeert te vertellen. Waarom zijn wij als Provinciale Staten blind voor wat 5 onafhankelijke kenners zeggen over de toekomst van de logistiek!

Naast de schade aan de natuur, het cultuurlandschap en de leefbaarheid voor de gemeente Moerdijk, stoort ons ook zeer aan deze grootschalige plannen dat de belastingbetaler zo ontzettend veel moet bijdragen om het de ondernemers gemakkelijk te maken, 225 miljoen. De ondernemers kijken vervolgens of het voor hen financieel aantrekkelijk is om gebruik te maken van het gespreide bedje. De provincie faciliteert niet alleen, zij neemt ook het risico, is via het havenschap projectontwikkelaar.

Waar zijn die ondernemers? Ze staan niet in de business case, ze komen niet in de krant en ze worden nooit genoemd. Ook niet door, of juist niet, door de grote voorstanders in deze Staten van het logistiek park. Het college blijft beweren dat er vraag is, maar vooralsnog zijn er geen concrete bewijzen. Ja, vraag volgt aanbod wordt er gezegd. Oude politiek!

Partijen in de staten zijn gevoelig voor het argument van werkgelegenheid en zien zich geroepen om met een Logistiek Park een statement te maken. "Let op: wij durven ten minste deze plannen uit te voeren, want het gaat om de werkgelegenheid."

Alsof tegenstanders van het Logistieke Park zouden beweren dat we de mensen liever thuis hebben zitten met een uitkering. Onzin natuurlijk. Weet u welke mensen vaker thuis zitten, mensen die in een ongezonde leefomgeving wonen, die letterlijk en figuurlijk ziek worden van stof en stank, ingesloten tussen snelwegen en industrie, en zonder zicht op een leefbaar dorp.

Zorgvuldig bestuur zou in onze ogen zijn om de door GS geschetste bedrijven met toegevoegde waarde (VAL/VAS), als ze er zijn, eerst een plek te geven op het huidige haventerrein, ruim 100 ha.

Ten slotte vinden we dat er geen koppelverkoop mag zijn tussen leefbaarheid en logistiek park Moerdijk. De leefbaarheid van Moerdijk moet worden verbeterd en daarvoor vinden wij dat er een impuls moet worden gegeven aan natuur, voorzieningen, wonen en recreatie. En daarbij moet de overlast door bedrijven worden verminderd, geen ruilhandel in stof, stank of geluidsrechten, maar een structurele visie op het verminderen van problemen.

Het Logistiek Park Moerdijk voegt niets toe aan de werkgelegenheid en leefbaarheid en is na ons besluit een financieel blok aan ons been! De Partij voor de Dieren zegt daarom "niet doen".