Actuele motie OOC is passé


14 september 2018

Actuele motie OOC is passé

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 14 september 2018,

constaterende dat

overwegende dat

  • de provincie de uitspraak van de gemeenteraad niet zomaar naast zich neer kan leggen;
  • voor een besluit tot een mestfabriek draagvlak gewenst is binnen de gemeente;

roepen Gedeputeerde Staten op

  • haar inspanningen, om de mestfabriek van OOC/MACE in Oss te vestigen, te staken;
  • geen Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen voor de mestfabriek van OOC/MACE;

en gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel

Partij voor de Vrijheid,
Alexander van Hattem

GroenLinks,
Anne van Diemen


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, PVV, 50+

Tegen

PvdA, VVD, CDA, SP, D66, CU-SGP