Motie Onderzoek opties wilde zwijnen


24 juni 2016

Motie over een niet geagendeerd onderwerp: Onderzoek opties wilde zwijnen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 24 juni 2016,

overwegende dat

constaterende dat

  • Op juni 2016 een bijeenkomst is gehouden met zwijnenexperts en belangenorganisaties;
  • Experts aangeven dat voor- en nadelen, kansen en risico's alleen afgewogen kunnen worden wanneer er gewerkt wordt met concrete casussen;

roepen Gedeputeerde Staten op

  • Om in samenspraak met de experts en belangenorganisaties een aantal casussen voor wilde zwijnen in Brabant op te laten stellen en uit te laten werken;
  • Hierbij nulstand en leefgebieden te betrekken;
  • De casussen aan Provinciale Staten voor te leggen voor verdere bespreking.

En gaan over tot de orde van de dag.

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, LB

Tegen

VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GL, 50+, CU-SGP