Afscheid en beëdiging


Wisseling van de wacht in de fractie

24 juni 2022

Vandaag nam (voormalig) fractievoorzitter Marco afscheid van Provinciale Staten en van onze fractie. Wij wensen hem alle succes toe in Arnhem, als allereerste Partij voor de Dieren-wethouder ooit. Ter vervanging van Marco is ook vanmorgen ons (voormalig) burgerlid Paranka Surminski beëdigd als Statenlid.

Onder leiding van onze nieuwe fractievoorzitter Anne-Miep Vlasveld gaat de fractie op de bekende voet verder met het opkomen voor alle kwetsbare belangen; dieren, natuur en toekomstige generaties.

Foto's: Jan van Gompel