Bescherm landschap en natuur tegen over­bodige weg boven Baarle


10 januari 2017

De Partij voor de Dieren heeft grote twijfel over nut en noodzaak van aantasting van de karakteristieke Fransebaan en de natuur, door de aanleg van het noordelijke deel van de N260-omlegging. Volgens de partij is het oostelijke deel van de omlegging, in combinatie met een verbod op vrachtverkeer op de N639, voldoende om het sluipverkeer in het centrum van Baarle te weren. Met de aanleg van het noordelijke deel zou gewacht moeten worden tot zou blijken dat het oostelijke deel niet voldoende is, aldus Statenlid Marco van der Wel.

Van der Wel wijst er op dat de plannen van het oostelijke deel nog bij de Belgische Raad van State liggen en dat nog niet zeker is dat dit oostelijke deel er überhaupt komt: “Het zou heel onverstandig zijn om maar alvast het noordelijke deel aan te leggen, terwijl dat deel, zéker zonder oostelijk deel, nagenoeg onnodig is. Het lijkt er op dat de provincie geen geduld heeft en voorbarig te werk gaat.”

De partij stelt voor om de omleg van de N260 gefaseerd aan te pakken. Na aanleg van het oostelijke deel en maatregelen om sluipvrachtverkeer op de N639 te weren, kan bekeken worden of het noordelijke deel van omleg alsnog nodig zou zijn. “Dan kan ook beoordeeld worden of aantasting van de natuur, het landschap, de Fransebaan en de leefbaarheid van buurtschap Boschhoven gerechtvaardigd zou zijn”, aldus Van der Wel. “Het is in ieder geval geen goede keuze om achteraan het proces te beginnen, door nu al het noordelijke deel aan te leggen, terwijl het oostelijke deel er misschien nooit komt!”

​> De schriftelijke vragen die hierover zijn gesteld staan hier.