Bescherm natuur en landschap en stop bedrij­ven­terrein Rith­mees­terpark II


29 oktober 2020

De fracties van de Partij voor de Dieren Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant stellen kritische vragen aan respectievelijk waterschapsbestuur en Gedeputeerde Staten over het schaamteloos flirten van de gemeente Breda met nieuwe investeerders voor bedrijventerrein Rithmeesterpark II. Het nieuwe terrein moet komen tussen de A16, de zuidelijke rondweg en de Aa of Weerijs. In een persbericht maakt de gemeente het bedrijfsleven lekker met goedkope grond voor de vestiging van nieuwe bedrijven, maar diezelfde grond biedt nu een thuis aan vele diersoorten. Een aantal van die soorten valt onder de Wet natuurbescherming. Volgens de fracties van de Partij voor de Dieren reduceert de gemeente Breda daarmee de natuuronderzoeken die wettelijk gezien moeten worden uitgevoerd, tot een formaliteit en moet de gemeente eerst de verpauperde terreinen opknappen, bestaande terreinen efficiënter inrichten en leegstaande bedrijventerreinen vol maken.

De waterschapsfractie maakt zich onder andere zorgen over de kwaliteit van het water in het gebied als het nieuwe bedrijventerrein er komt. De Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren is bang voor de achteruitgang van landschap en natuur en vraagt zich af of het gebied wel volgebouwd mág worden. Het gaat hier namelijk voor een deel om een Ecologische Verbindingszone en die is wettelijk beschermd. Het gebied is uniek en faciliteert veel doorgangen voor veel verschillende diersoorten. De Partij voor de Dieren komt op voor alle diersoorten en niet alleen de soorten die wettelijk worden beschermd. Dieren en hun leefgebied kunnen niet eindeloos worden opgeschoven.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Waterschap Brabantse Delta Cynthia Pallandt vindt het veelzeggend dat nu al met de komst van Rithmeesterpark II wordt geleurd, terwijl het project nog in de haalbaarheidsfase zit: “Het lijkt erop dat de komst van Rithmeesterpark II voor de autoriteiten eigenlijk geen kwestie is van haalbaarheid, maar van het simpelweg uit de weg ruimen van eventuele obstakels. Maar die obstakels zijn dieren die een plek nodig hebben om te leven, en die leefplekken moet je eerbiedigen.”

De fracties van Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant bundelen de krachten in de opstand tegen het plan van de gemeente. Zij zijn van mening dat in Breda genoeg verpauperd industrieterrein opgeknapt kan en moet worden. Bovendien is er ook nog veel leegstand op bestaande terreinen en in kantoorgebouwen. Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant Marco van der Wel: “Iets nieuws beginnen is vooral aantrekkelijk voor investeerders, je maakt van natuurgrond of landbouwgrond van 2 tot 6 euro per m2 een industrieterrein van 150 tot 200 euro per m2. Dat is kassa, zowel voor de eigenaar van de grond, de investeerder als de gemeente. Iedereen verdient er aan. Het is een zieke prikkel waardoor er altijd maar ontwikkeld blijft worden ten koste van natuur en landschap. Ook het unieke landgoederenlandschap in dat gebied verliest met een nieuw industrieterrein het beeldbepalend karakter. Dit unieke deel van Breda willen wij en veel bewoners kosten wat het kost beschermen.”