Brabantse bomen vallen bij bosjes, niet alleen in Hilva­renbeek


30 oktober 2019

De gemeente Hilvarenbeek is van plan om 185 bomen te kappen langs provinciale wegen N395 en N269. De Noord-Brabantse Statenfractie wil dit voorkomen en vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten wat hun rol in deze bomenkap precies is geweest, of er voldoende naar alternatieven voor het kappen is gekeken en of zij deze grootschalige bomenkap in Hilvarenbeek een halt toe willen roepen.

Statenlid Marco van der Wel: “De grootschalige bomenkap in Hilvarenbeek is geen incident want in steeds meer gemeentes vallen de bomen bij bosjes; Ook in ’s-Hertogenbosch worden 34 volwassen platanen langs de spoorlijn aan de Boschveldweg gekapt omdat het Rijk een alternatief voor kappen te duur vindt. Eerder dit jaar werden op het Tilburgs landgoed Heidepark nog illegaal bomen gekapt voor de komst van een restaurant. En zo zijn er over de afgelopen jaren honderden hectares bomen verdwenen.”

Volgens de Partij voor de Dieren heeft de natuur veel te lijden onder de grootschalige bomenkap in bossen, langs wegen en in dorpen. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat er zo snel mogelijk een stop komt op de bomenkap in Brabant. Volgens de Partij voor de Dieren is dat logisch omdat het provinciebestuur nu al heeft besloten om in Brabant miljoenen bomen te gaan planten. Statenlid Marco van der Wel: “Aan dat planten zit een behoorlijk prijskaartje, en dan is het aan de inwoners van Brabant niet uit te leggen dat we als overheid maar overal bomen blijven kappen, zeker als het helemaal niet nodig is.”