Illegale puppy­handel eindelijk op de provin­ciale agenda in Brabant


9 november 2019

Een motie van de Partij voor de Dieren is aangenomen waarmee dierenmishandeling expliciet wordt opgenomen in het nieuwe provinciale beleid tegen ondermijnende criminaliteit. Het is de bedoeling dat in Brabant een samenwerking tot stand komt tussen handhavers in het buitengebied (Boa’s), de dierenpolitie en het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling, om bijvoorbeeld illegale puppyhandel aan te pakken. De motie werd mee ingediend door bijna alle provinciale fracties.

Uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht is inmiddels duidelijk geworden dat er een tweerichtingsrelatie bestaat tussen criminaliteit en dierenmishandeling; criminelen mishandelen vaker dieren en dierenmishandelaars zijn vaker op andere vlakken ook crimineel. “In het nieuwe beleid dat de provincie wil gaan uitvoeren met onze nieuwe gedeputeerde Veiligheid misten wij hier de aandacht voor, terwijl we met een gerichte inzet in Brabant de pakkans kunnen vergroten en veel dierenleed kunnen voorkomen”, aldus Statenlid Marco van der Wel.

In de motie wordt verwezen naar de illegale puppyhandel, waarvan in Brabant een groot netwerk actief is. “Bij de puppyhandel staan dierenwelzijn en criminaliteit direct met elkaar in verband”, licht Van der Wel toe. “Het is een triest voorbeeld van hoe dierenmishandeling en criminele activiteiten hand in hand gaan. Wat de Partij voor de Dieren betreft gaan we in het nieuwe provinciale beleid actief de aanval openen op criminele organisaties die zich ook bezig houden met illegale puppyhandel, stropen en hondengevechten.”

Gerelateerd nieuws

Brabantse bomen vallen bij bosjes, niet alleen in Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek is van plan om 185 bomen te kappen langs provinciale wegen N395 en N269. De Noord-Brabantse Statenfr...

Lees verder

Een redelijke regeling voor uitkering faunaschade

De Partij voor de Dieren vraag vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten om de legeskosten voor de vergoeding van fauna...

Lees verder