Doorstart proef­boer­derij en mest­ver­gister in Sterksel is geen optie


5 december 2019

De aanstaande overname van het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel door een biogasbedrijf, doet bij de Partij voor de Dieren de wenkbrauwen fronsen. Statenlid Anne-Miep Vlasveld hekelt de passieve houding van de provincie en stelt kritische vragen aan Gedeputeerde Staten (GS). “Er is sprake van zware belasting voor de omwonenden en de omliggende, beschermde natuur. Het moet klip en klaar zijn dat er van groei van de stallen en de mestvergister geen sprake kan zijn. Dat willen we door GS bevestigd hebben. Liever zien we dat de provincie zich inzet om alles te sluiten”, aldus Vlasveld.

De Partij voor de Dieren stelde vorig jaar ook schriftelijke vragen over het VIC. In de beantwoording gaven GS aan dat op de locatie van het VIC geen gewone varkenshouderdij gevestigd mag worden, alleen een zogeheten proefboerderij. De huidige eigenaar van het VIC, de Wageningen universiteit (WUR), stopt de onderzoeksactiviteiten omdat er geen markt meer voor is. WUR wil de locatie met bebouwing nu aan een biogasbedrijf verkopen. Vlasveld: “Wij hebben sterke twijfels over de intenties van het biogasbedrijf, omdat het niet voor de hand ligt dat ze daadwerkelijk varkensonderzoek gaan doen. Wij willen nu weten of er geen trucjes uit de kast worden getrokken om er nu toch een gewone varkenshouderij van te maken, met een grotere mestvergister er bij.”

In deze tijd van stikstofcrisis is het volgens Vlasveld extra belangrijk om als provincie kritisch te kijken naar vergunningen voor veehouderijen, en de controle en handhaving daarop: “We moeten voorkomen dat er op termijn toch weer extra stallen verrijzen, en dat de mestvergister wordt uitgebreid.” Het Partij voor de Dieren-Statenlid concludeert dat het het beste zou zijn als de provincie met de gemeente om de tafel gaat, om deze locatie definitief te sluiten, en de ammoniakuitstoot te reduceren. “Deze locatie is gewoon duidelijk ongeschikt voor het houden van varkens en een mestvergister. We begrijpen niet waarom GS zich niet meer hebben ingezet op sluiting, maar misschien kunnen we van het huidige college wat meer actief beleid verwachten.”