Provincie maakt knieval ten koste van natuur­herstel


Nieuwe aanpak stikstof schuift nood­za­ke­lijke systeem­ver­an­dering landbouw op de lange baan

6 december 2019

De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat het vereiste natuurherstel nog moeilijker wordt met de nieuwe ‘Brabantse Aanpak Stikstof’. “Het doel van de aanpak is uiteindelijk wel minder stikstof, maar met deze aanpak gaat het allemaal nog veel langer duren. Bovendien zijn kleine boeren de dupe, en blijven megastallen ongemoeid.”, stelt Statenlid Marco van der Wel. “Alle maatregelen die worden genoemd, zoals een gebiedsgerichte aanpak, herstelmaatregelen voor de natuur en opkopen van stoppende boeren kunnen prima vandaag van start gaan zonder deadlines op te schuiven.”

Van der Wel doelt op uitstel van de deadlines voor stikstofmaatregelen die veehouders moeten nemen. Wat hem betreft blijven die deadlines, die al jaren bekend zijn, wel overeind. Een uitstel van negen maanden, zoals Gedeputeerde Staten (GS) die nu voorstelt, vindt Van der Wel niet acceptabel. Van der Wel: “We hebben hier maanden over gedebatteerd, het staat in het bestuursakkoord, en nu gooien we die afspraken overboord.” De Partij voor de Dieren gaat zich voorbereiden op een pittig debat op 13 december, en komt met de nodige moties en amendementen.

De Partij voor de Dieren pleit voor juist strengere regels om de vereiste herstel van de Brabantse natuur daadwerkelijk snel in gang te kunnen zetten. “GS brengen het mooi, maar ze maken hier een flinke knieval. Stikstofregels worden uitgesteld en er wordt minder stikstof ingenomen bij het salderen. Uiteindelijk gaat alles langer duren, moeten we veel meer stallen uitkopen, wat veel meer gaat kosten, en is de natuur de dupe van het uitstel. Zeer teleurstellend! We kunnen de problemen niet langer meer vooruitschuiven, we moeten rigoureuze maatregelen nemen; een integraal landbouwbeleid en daarbij doelgericht megastallen uitkopen.”

De Partij voor de Dieren-fractievoorzitter neemt het met name de ‘groene’ coalitiepartijen kwalijk dat zij agrarische korte termijn-belangen boven het algemeen belang van een gezonde leefomgeving hebben geplaatst: “We hebben nu geen CDA-gedeputeerden meer, maar met de natuurgedeputeerde van GroenLinks heeft de agrarische industrie ook helemaal geen CDA nodig. Het is onbegrijpelijk dat in een coalitie met drie zichzelf groen noemende partijen – GroenLinks, D66 en PvdA – toch het vee-industriële geluid van de VVD de boventoon voert.

“Deze nieuwe aanpak stikstof is een toegift aan de korte termijn-belangen van de agrarische industrie, en schuift de noodzakelijk systeemverandering in de landbouw verder voor ons uit”, aldus Van der Wel. “Het door tractors kapotgereden gras voor het provinciehuis is een treffende metafoor voor het resultaat van de boerenprotesten; het hoognodige natuurherstel zal nu nóg langer uitblijven.” Van der Wel gaat 13 december kritisch het Statendebat in.