Geen nieuwe kansen voor Bio Spares


24 maart 2016

Waar moet het naartoe met Bio Spares B.V.? Een waslijst aan overtredingen en een even grote waslijst aan maatregelen die getroffen moeten worden om open te kunnen blijven. Plus een nieuwe eigenaar die geen achtergrond heeft met mestvergisting maar wel een rijtje failliete bedrijven achter zijn naam heeft staan.

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat een mestfabriek waar zo veel mis is, zo veel kansen krijgt. Tevens vraagt de partij zich af of de nieuwe eigenaar wel betrouwbaar is en of deze voldoende kennis heeft op het gebied van chemische fabrieken. Eerdere berichtgeving in het Eindhovens Dagblad laat zien dat de reputatie van nieuwe eigenaar, BIQ Group, op zijn zachtst gezegd twijfelachtig is.

Marco van der Wel: "Het heeft er alle schijn van dat de installatie en het management van Bio Spares niet deugt. Het handhavingstraject heeft de gemeenschap heel veel geld gekost en nu lijkt het er op dat het hele circus van voren af aan begint. Wij willen dat de provincie opnieuw over gaat tot het intrekken van de vergunning als blijkt dat er niets is veranderd."

De Partij voor de Dieren is tegen mestfabrieken omdat deze de intensieve veehouderij alleen maar bestendigen. In plaats van mestfabrieken pleit de Partij voor de Dieren voor een grondgebonden veehouderij en het inkrimpen van de veestapel.

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Grote veestapel ten koste van gezondheid is onverantwoord

Het is onverantwoord om de huidige veestapel in Brabant te handhaven, terwijl steeds meer onderzoeken uitwijzen dat Brabander...

Lees verder

Provincie moet meer doen tegen stalbranden

De immense brand in Oirschot, waarbij ongeveer 10.000 varkens zijn omgekomen, maakt voor de Partij voor de Dieren temeer duid...

Lees verder