Meer ruimte voor groen langs N65


19 december 2015

Provinciale Staten hebben besloten om 6 miljoen euro extra uit te geven aan de ondertunneling van de N65. De Brabantse Partij voor de Dieren-fractie wil dat de provincie extra gaat inzetten op leefbaarheid. De partij wil dat er meer geld wordt besteed aan groen en aan geluidswerende maatregelen door het plaatsen van meer bomen en struiken. Deze zorgen niet alleen voor een mooiere omgeving, maar dragen vooral bij aan het afvangen van fijnstof.

Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel: “Een betere doorstroming met tunnels heeft ook een keerzijde, namelijk dat het meer verkeer aantrekt en dat de uitstoot van fijnstof niet per se minder wordt.” Van der Wel wil daarom dat ook eventuele meevallers in de reconstructie van de N65 worden besteed aan meer groen. De partij is positief over de ecologische passage en de fietstunnel die aangelegd zullen worden bij de Boslaan.

Gerelateerd nieuws

Opinie: “Alleen nog een naambordje op de stal en u mag uitbreiden”

Over de onzin van de ‘Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij’ De Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) is een i...

Lees verder

Bouwstop op alle mestfabrieken

De Raad van State (RvS) heeft bepaald dat er geen milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd hoeft te worden voor mestverwerking...

Lees verder