Meer­derheid Provin­ciale Staten hebben geen boodschap aan unaniem ‘nee’ van Oss


Grote mest­fa­briek MACE/OOC moet en zal er komen

14 september 2018

Provinciale Staten hebben een motie verworpen die opriep te stoppen met het aan Oss opdringen van een mestfabriek. De indieners van de motie, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en PVV, kregen enkel bijval van 50Plus. Gedeputeerde Spierings (D66) maakte duidelijk het provinciale mestbeleid belangrijker te vinden dan de wens van de Osse politiek en burgers.

De Partij voor de Dieren is tegen mestfabrieken, omdat het de mestoverschot producerende vee-industrie bestendigd. Om het probleem aan te pakken moeten we bij de bron beginnen en toe naar fors minder vee. Gedeputeerde Staten blijven echter inzetten op industriële verwerking van het mestoverschot van 9 miljard kilo per jaar. De provincie heeft er klaarblijkelijk geen boodschap aan dat de Osse bevolking en politiek niet met hun leefomgeving willen opdraaien voor dit beleid.